FBI innrømmer avlytting med virus

FBI innrømmer nå eksistensen av "Magic Lantern", et prosjekt for å fjerninstallere tastetrykksregistratorer på mistenktes PC-er, som datavirus.

FBI innrømmer nå eksistensen av "Magic Lantern", et prosjekt for å fjerninstallere tastetrykksregistratorer på mistenktes PC-er, som datavirus.

Prosjektet Magic Lantern ble offentlig kjent i slutten av november. Nå gjør mediepresset at en talsperson for FBI i går vedgikk overfor Reuters at det faktisk eksisterer. Det presiseres at prosjektet er i startfasen, og at poenget nå er å finne ut hvorvidt det er hensiktsmessig å bruke en form for datavirus til å installere tastetrykkregistratorer på PC-er brukt av mistenkte personer.


Det spesielle ved prosjektet er ikke at FBI bruker tastetrykkregistratorer, men at det vurderer å fjerninstallere dem som datavirus. Tastetrykkregistrering har allerede vært brukt i kriminalsaker til å få tak i brukernavn og passord, slik at politiet blant annet har kunnet lese kryptert materiale. Installasjonen av disse registreringsprogrammene har skjedd i forbindelse med hemmelige ransakinger.

Antivirusleverandører har gjort det klart at de ikke vil etterkomme eventuelle forespørsler om å legge inn smutthull i sine produkter slik at FBI-virus slipper gjennom mens andre virus stenges ut. Det kan imidlertid tenkes at myndighetene benytter seg av den spente situasjonen etter terrorangrepene mot USA 11. september til å få vedtatt lovgivning som åpner for at antivirusleverandører kan pålegges å installere smutthull. Hvor virkningsfullt dette eventuelt blir er uklart, for alle antivirusleverandører er ikke amerikanske.

Til toppen