FBI må skrape nytt antiterrorsystem

FBI vil skrape et nytt antiterrorsystem som ble levert i desember og som kostet 170 millioner dollar.

FBI vil skrape et nytt antiterrorsystem som ble levert i desember og som kostet 170 millioner dollar.

Los Angeles Times har publisert en artikkel der det heter at en viktig bestanddel av FBIs nye datasystemer vurderes som utilstrekkelig og vil bare bli brukt i et begrenset tre måneders forsøk for å høste brukererfaringer. Deretter vil det antakelig skrapes.

I juni 2001 initierte FBI et langsiktig program for å modernisere sin databehandling. Siden har organisasjonen brukt 581 millioner dollar på informasjonsteknologi. 170 millioner dollar av disse er utbetalt til et selskap i San Diego, Science Applications International Corporation, for et system døpt Virtual Case File. Det er dette systemet som antakelig vil havne på skraphaugen i mars.

Hensikten med Virtual Case File var å bedre samordningen av informasjon og hindre fadeser av den typen som ble avdekket i granskningen av hva FBI gjorde før terrorangrepene 11. september 2001. Det viste seg blant annet at en agent hadde meldt fra om behovet for å undersøke flyskoleelever med forbindelser til Al Qaida uten at noe skjedde, og at en annen agent hadde fått avslag på et forslag om å ransake PC-en til en mistenkt som senere deltok i terrorangrepene, og hvis Al Qaida-forbindelser var dokumentert et annet sted i FBI-systemet.

Virtual Case File skulle egentlig vært levert i 2003. I stedet ble en første prototyp klargjort for pilotkjøring i desember 2004. Ifølge Los Angeles Times har FBI allerede bestemt seg for å vrake systemet og leverandøren, be en uavhengig tredje part – Aerospace Corp. – vurdere om noe eventuelt kan brukes videre, og sende ut et nytt anbud i løpet av våren. Av utbetalingen til Science Applications International, skal minst 100 millioner være utilbakekallelig.

Kritikken mot Virtual Case File ble offentlig kjent allerede i desember 2004. Da skrev bransjemagasinet Government Computer News om en intern rapport i USAs justisdepartement som konkluderte med at Virtual Case File ikke ville fungere tilfredsstillende, og at det ikke var noen klar tidsplan for ferdigstillelse.

Mannen som har tatt konsekvensen av at Virtual Case File er utrangert før det er ferdig, er FBIs IT-sjef Zalmai Azmi som har hatt jobben et års tid. I de to årene før Azmi ble ansatt, hadde FBI til sammen fem IT-sjefer.

Noe av problemet for FBI er at IT-fornyingen startet før byrået fikk sine oppgaver omdefinert fra narkotika og korrupsjon til å forebygge terrorangrep. Mange av tiltakene betraktes som vellykket, som en sentral dokumentdatabase, sikre nettverk internt og mot bestemt partnere, og nye systemer for IT-drift og –budsjettering. Men nye avanserte systemer for å bedre samarbeidet og saksbehandlingen er mislykket. I tillegg til Virtual Case File er et annet omfattende system, Trilogy, utsatt for drepende kritikk. I fjor våres sa teknologieksperter fra National Research Council at Trilogy ikke gjenspeilte FBIs nye fokus mot terrorisme og at systemet ikke så ut til å kunne lykkes.

Azmi skal være i ferd med å vurdere nye metoder å legge grunnlaget for et effektivt saksbehandlingssystem, blant annet innkjøp av hyllevare for å komme raskt i gang med noe som deretter kan forbedres gradvis.

Ledende kongressrepresentanter fra begge partier skal ha reagert negativt på opplysningene om at FBI ser ut til å avskrive over hundre millioner dollar i Virtual Case File. Los Angeles Times skriver at IT-sjef Azmi er forberedt på storm, og at han vil argumentere for det han mener FBI og kampen mot terror vil være best tjent med på lang sikt.

Til toppen