FBI tror ikke på kyberterror

FBI tror verken Al Qaida eller andre terrorister evner å bruke IT til effektive angrep.

I en briefing for amerikansk presse, sier FBI-sjef for datakriminalitet, Louis Reigel, at Al Qaida og andre terrornettverk har skaffet seg mer datakompetanse i det siste, men at de ennå ikke evner å rette effektive IT-angrep mot viktige mål som strømforsyning og flyplasser.

Reigel sier FBI heller ikke har registrert at terrorister overhode har planer om noe slikt.

FBIs avdeling for datakriminalitet omfatter 1100 agenter. De har gjennomført simuleringer av IT-angrep mot nøkkelsystemer, som ledd i egen kompetanseoppbygging.

Reigel understreket at de hadde registrert klare tegn på bedre IT-kompetanse i terrornettverkene, men nektet å utdype dette nærmere.

Avansert kryptert kommunikasjon gjennom for eksempel steganografi – der tekst gjemmes i tilsynelatende uskyldige bilder – brukes bare i svært begrenset grad av terrorister, mener FBI.

På den andre siden innrømmet Reigel at FBIs eget e-postmottak holdt på å knele under angrep av den tredje varianten av Sober-ormen nylig. E-postmottaket måtte skuffe unna 200 000 meldinger i minuttet i fire døgn, før FBIs eksperter fant en effektiv måte å omdirigere meldingene på.

Reigel sa at det positive med denne erfaringen, var at de hadde samlet nok materiale til å gi seg selv en rimelig sjanse til å oppspore opphavet til meldingene.

    Les også:

Til toppen