Feige IT-kvinner i sosiale medier?

- Del kunnskap, ikke bare treningsminutter oppfordrer leder og markedssjef i ODA-Nettverk.

Feige IT-kvinner i sosiale medier?
Det er få synlige profiler fra IT-bransjen selv om det jo er nettopp denne sektoren som legger hovedføringene for hvordan fremtiden innenfor sosiale medier og andre tekniske verktøy kommer til å se ut. Det skriver Anne Gretland og Ellen-Marie Bjerknes i ODA-Nettverk. Bilde: David Paul Morris/Bloomberg/All Over Press

Kronikk av Anne Gretland, forretningsutvikler i Microsoft, leder i Oda-Nettverk og Ellen-Marie Bjerknes, prosjektleder i Capgemini, markedssjef i Oda-Nettverk.

DEBATT: Den 24. mai arrangerte Oda-Nettverk for syvende gang sin årlige Inspirasjonsdag for kvinner i IT-bransjen. Temaet for dagen var Social Business – et mye omtalt buzzword de siste årene. I forbindelse med dagen ble det gjennomført en undersøkelse tilknyttet samme tema. Resultatene av undersøkelsen viser at det er på tide at vi kvinner tar vår plass i sosiale medier også på det profesjonelle plan.

Spør du en kvinne hva hun er god på vil hun i de fleste tilfeller svare «relasjonsbygging». Det er nok helt sikkert sant, kvinner er tradisjonelt sett flinkest med mennesker og relasjoner.

Ellen-Marie Bjerknes (t.v) og Anne Catherine Gretland er hhv. markedssjef og leder i ODA-Nettverk.
Ellen-Marie Bjerknes (t.v) og Anne Catherine Gretland er hhv. markedssjef og leder i ODA-Nettverk.

Vi mener at nettopp derfor bør kvinner i større grad utnytte denne egenskapen, også på nett, til å skape forretningsmuligheter, bygge nettverk og ikke minst – bygge sin egen merkevare. Samlet sett så er flere kvinner enn menn tilstede i sosiale medier.

Undersøkelsen som Oda-Nettverk gjennomførte i forbindelse med Inspirasjonsdagen viste at 96 prosent av de spurte, ikke så overraskende, har en Facebook-konto. Videre sjekker 85 prosent av oss våre kontoer i sosiale medier flere ganger om dagen.

Det interessante spørsmålet er da: Hva er det vi egentlig bruker all denne tiden vår på?

89 prosent av de spurte i undersøkelsen vektlegger nettverksbygging som det viktigste. Samtidig oppgir 55 prosent at de er «kikkere» eller «passive brukere» av mediene.

Med andre ord, flesteparten av oss bygger ikke nettverk aktivt i sosiale medier selv om vi anser det som viktig.

Vi tror at årsaken til dette er at kvinner generelt sett er mer private enn det menn er. Vi ønsker ikke å utlevere oss, ei heller skille oss ut, og vi ønsker å ta alle de forholdsreglene vi kan.

Nettopp dette var tema for foredraget «Fra pikerom til styrerom», som Hans-Petter Nygård Hansen, rådgiver i Geelmuyden-Kiese, holdt på Inspirasjonsdagen. Han utfordrer kvinner på å bli flinkere til å delta aktivt i debatter og våge å si sin mening også i sosiale medier. Det er der fremtidens meningsutveksling og verdiskapning kommer til å skje.

Selv om vi ikke har lyst til å innrømme det, tror vi at Hans-Petter har rett i sine påstander. Vi kjenner oss selv igjen i det – ethvert innlegg i sosiale medier blir nøye analysert og konsekvensvurdert før det legges ut eller eventuelt, til slutt, gjentatte ganger forkastes. Hva om jeg dummer meg ut eller om jeg sier noe som er feil?

Et av Oda-Nettverks hovedmål er å øke rekrutteringen av jenter til IT-sektoren.

For å klare dette mener vi at vi trenger gode og synlige rollemodeller som kan gå foran som gode eksempler og inspirere flere jenter til å satse på bransjen. Noe som også er bakgrunnen for at Oda-Prisen ble etablert for fire år siden. For å få flere synlige rollemodeller må flere av de eksisterende damene i bransjen bli flinkere til å ta plass og tørre å synes. I dette henseende er sosiale medier en genial kanal for å bygge sin egen personlige merkevare.

Flere kvinner har allerede lykkes: Elin Ørjasæter, Astrid Valen-Utvik og H.K.H Kronprinsesse Mette Marit kom alle høyt opp i undersøkelsen på spørsmålet om den mest aktive kvinnen i sosiale medier. De blir lagt merke til, synes og huskes. Men hvor har det blitt av kvinnene innen IT-bransjen?

De mest aktive i sosiale medier i dag er politikere, kjendiser, rosabloggere, sportsfanatikere og folk som jobber innenfor media og kommunikasjon. Det er få synlige profiler fra IT-bransjen selv om det jo er nettopp denne sektoren som legger hovedføringene for hvordan fremtiden innenfor sosiale medier og andre tekniske verktøy kommer til å se ut.

For generasjonen som nå vokser opp er aktiv deltagelse på sosiale medier en selvfølge og et krav. De vokser opp med å lære om nettvett, digital mobbing og viktigheten av kildekontroll på en helt annen måte enn tidligere generasjoner.

Denne generasjonen kommer til å stille krav til sine kommende arbeidsgivere om toveiskommunikasjon, delingsmuligheter og interaktivitet: De ønsker å jobbe i sosiale bedrifter.

Enkelte bedrifter har allerede forstått dette, men utrolig mange henger fortsatt igjen og mange av disse er teknologibedrifter. Dersom IT- og teknologibedriftene skal tiltrekke seg de flinkeste hodene, inkludert jenter, må det skje noe i form av deres evne til å markedsføre og synliggjøre seg selv. Det handler om å synliggjøre den kompetansen og menneskene som jobber i bransjen og ikke bare alle duppedittene.

Så hva er moralen i dette? Vi mener at vi har en vei å gå når det gjelder vår bransje og våre kollegaer, med særlig fokus på kvinners tilstedeværelse i Social Business-universet. Vi må bli kjent med hvordan sosiale medier kan brukes og hvilke kjøreregler og sikkerhetstiltak som skal til. Så må vi tørre å ta plass, synes, våge å feile og bruke teknologien til vår fordel. Drøm stort – tenk stort og gjennomfør det! Tar du utfordringen?

Vi har selv tenkt å forsøke, og har startet med å skrive denne kronikken.

Oda-Nettverk er et frivillig nettverk for kvinner i IT-bransjen. Nettverket ble etablert i 2006 og har i dag nesten 2500 medlemmer som møtes på jevnlig basis gjennom nettverksmøter, mentorprogram og andre aktiviteter. Nettverkets hovedmål er å øke andelen kvinner i salg-, teknisk og fagledende stillinger innenfor IT. Du kan lese mer på www.odanettverk.no

Les mer om: