- Feigt om papirløs pressestøtte, mener Nettavisen

- Det er trist at man ikke skjønner at internettaviser er aviser selv om de ikke støtter norsk skogindustri, er administrerende direktør i Nettavisen, Knut Ivar Skeids kommentar til Statkonsults rapport om pressestøtte.

- Det er trist at man ikke skjønner at internettaviser er aviser selv om de ikke støtter norsk skogindustri, er administrerende direktør i Nettavisen, Knut Ivar Skeids kommentar til Statkonsults rapport om pressestøtte.

I etterkant av Statkonsults rapport om pressestøtte, som ble offentliggjort tirsdag denne uke, kommer noen av aktørene på internettmarkedet med til dels sterk kritikk av dagens pressestøtteordning. I rapporten velger Statkonsult å ikke ta stilling til nettavisers eventuelle fremtidige muligheter for å motta pressestøtte.

Administrerende direktør i Nettavisen, Knut Ivar Skeid, synes det er feigt å ikke ta for seg denne problemstillingen i rapporten.

- I overveiende grad høres endringene i rapporten greie ut, men det er trist at man ikke skjønner at internettaviser er aviser selv om de ikke støtter norsk skogindustri. Det er en uheldig konkurransevridning til fordel fra papiraviser, sier Skeid. Han mener pressestøtten er en urettferdig ordning med politisk siktemål.

- Det som er viktig å huske når man snakker om pressestøtte, er at dette er en ordning som er opprettet primært for å støtte Arbeiderparti-aviser. Når det begynte å gå dårlig med AP-aviser, fikk de mer pressestøtte. Så vi må innse at det ikke er en rettferdig løsning. Det er klart at noen andre aviser også får støtte, men det er bare fordi det er umulig å finsikte helt, sier Skeid.

- Det er et paradoks at de som er pressestøttemottakere også er de som er størst på Internett. Disse investerer betydelige midler på Internett, investeringer de kanskje ikke kunne gjort uten pressestøtte, sier Skeid.

I Norske Avisers Landsforening (NAL) er pressestøtte til elektroniske publikasjoner en ny problemstilling, forteller administrerende direktør Kurt Borgen.

- I Sverige er elektroniske publikasjoner og ordinære publikasjoner likestilt. Om de elektroniske tar betalt, og er abonnementstjeneste, kan de søke om pressestøtte. I Norge har ikke denne problemstillingen vært reist. Jeg tror personlig at det ikke vil bli gitt pressestøtte til noen gratisavis uansett om den kommer ut på papir eller elektronisk, sier Borgen.

- Det er forskjeller i distribusjonskostnader for papir- og elektroniske publikasjoner. Definisjonen av begrepet publikasjon er vag i dagens regler, og slike elementer kan gjøre det vanskelig å overføre dagens regler for pressestøtte til elektroniske medier, sier NAL-direktøren.

Ekspedisjonssjef Helge Sønneland i Kulturdepartementet opplyser at Statkonsult-rapporten snart skal sendes ut på høring.

- Rapporten sendes på høring til ulike instanser innen presse- og media. Det er ikke fastsatt høringsfrist, men det blir nok i løpet av våren slik at vi kan utarbeide vår uttalelse til Stortinget til budsjettproposisjonen i oktober, sier Sønneland.

- Er det etter dagens regler mulig å gi pressestøttet til elektroniske publikasjoner?

- Alt er mulig. Svenskene endret reglene for å kunne gjøre det, men har gjort det så vanskelig at ingen kan motta støtte. De krever at det skal være en abonnementstjeneste for å motta pressestøtte, og det er vanskelig. Få publikasjoner, om noen, tar i dag betalt for sine tjenester på nettet, sier Sønneland.

I Statkonsults rapport konkluderer man med at veksten blant norske internettaviser har vært på fire publikasjoner fra 1996 til 1997. De tall de opererer med, er at det i 1996 var 70 norske internettpublikasjoner og 74 i 1997. Norske Avisers Landsforening har i sin liste på nettet 82 publikasjoner som i dag er på Internett.

Til toppen