Feil hos EDB utløser ny stemmetelling

En feil med stemme-telleutstyret til EDB utløser en ny, omfattende tellejobb.

Kommunal- og regionaldepartementet ber nå 50 kommuner som har benyttet optisk telleutstyr levert av EDB Business Partner om å foreta en grundig kontroll av opptellingen av personstemmer og slengerstemmer ved kommunevalget.

Departementet er blitt kjent med at det i enkelte kommuner som har benyttet optisk telleutstyr levert av EDB Business Partner, er forekommet feil ved opptellingen av av personstemmer og slengerstemmer. Det er i forbindelse med registrering av stemmesedler som er rettet av velger, det har forekommet feil når det optiske tellesystemet skal registrere rettingene.

- Vi ber derfor de kommunene som har brukt optisk telleutstyr fra denne leverandøren om å foreta en grundig kontroll av opptellingen av personstemmene og at de teller disse en gang til dersom de frykter at valgresultatet i deres kommune ikke er riktig, sier kommunikasjonsrådgiver Kjersti Bjørgo i Kommunal- og regionaldepartementet.

Departementet har løpende kontakt med dataleverandøren og har fått en oversikt over hvilke kommuner som har fått levert optisk telleutstyr fra EDB Business Partner. Departementet kontakter kommunene i dag og vil følge dem opp.

- En slik kontroll-telling er nødvendig for å sikre at valgresultatet blir helt korrekt. Den enkelte velger skal være sikker på at deres rettinger blir talt med i valgoppgjøret, sier Bjørgo.

Les mer om: