Feil om Amnesty og Kreditkassen

En leser av digi.no ga Kreditkassen kreditt for usikre løsninger hvor banken ikke er involvert. Her er bankens kommentar til dette:

En leser av digi.no ga Kreditkassen kreditt for usikre løsninger hvor banken ikke er involvert. Her er bankens kommentar til dette:

I forbindelse med leserinnlegg publisert på digi.no 25.10 ber vi om spalteplass til følgende kommentar:

Feil om Amnesty og Kreditkassen

Kreditkassen er uten grunn blitt skyteskive for kritikk fra student Ove Gram Nipen i digi.no. Han kritiserer TV-aksjonens betalingsløsning på Internett, fordi den etter hans mening er usikker. I følge innsenderen har Kreditkassen vært med å utvikle denne betalingsløsningen sammen med en annen navngitt norsk bank.

Kreditkassen har ikke vært involvert i noe slikt arbeid, og har heller ikke kjennskap til den betalingsløsningen som TV-aksjonen har valgt. Vi er derfor ikke rett adressat for evt. kritikk, og vil heller ikke ta stilling til påstandene fra innsenderen.

Oslo 26.10.99

Tore Westhrin

Informasjonssjef Kreditkassen

Her er Gram Nipens innlegg:


Til toppen