– Feil om Moderniseringsprogram

Nav svarer digi.nos redaktør.

– Feil om Moderniseringsprogram

KOMMENTAR: digi.no skrev torsdag en leder om Nav moderniseringsprogram som inneholder faktafeil.

digi.no slår fast at Steria skulle være hovedleverandør av kompetanse og teknologi. Dette er feil. I oppstarten av moderniseringsarbeidet i Nav ble det lyst ut og anskaffet tre såkalte grunnutviklingskontrakter. Disse skulle benyttes til å etablere nye systemløsninger innenfor hovedområdene portal/selvbetjening, vedtakshåndtering og ressurs/produksjonsstyring. Omfanget på disse kontraktene er tidligere kommunisert til digi.no. Tre ulike leverandører har disse kontraktene: Bekk, Accenture og Computas. I tillegg benytter vi allerede etablerte forvaltningsavtaler med systemutviklingsleverandører i markedet til å gjøre endringer og tilpasninger i vår eksisterende systemportefølje.

Ingunn Midttun Godal er styrings­direktør i Nav og leder for utviklings­sekretariatet.
Ingunn Midttun Godal er styrings­direktør i Nav og leder for utviklings­sekretariatet. Bilde: Nav

Ved siden av de etablerte rammeavtalene på IKT-området, lyste vi ut og anskaffet en samarbeidsavtale med en leverandør for å styrke Nav på kundesiden i moderniseringsprogrammet. Det var denne kontrakten Steria vant. Dette er også tidligere kommunisert til digi.no.

digi.no har fått den samme informasjonen som VG. Informasjonen de har bedt om er offentlig og tilgjengelig for alle som spør og er konkrete på hva de er ute etter. Habilitetsspørsmålet er en problemstilling vi har vært oppmerksom på, og har derfor vært gjenstand for grundig vurdering. Dette mener vi at kom klart frem i VG i går.

Ingunn Midttun Godal

Leder for utviklingssekretariatet

    Les også:

Les mer om: