Feilen rettet opp neste dag

- Årsaken til at Norsk Tipping nylig gikk ut med feil utbetalingsprognose skyldtes i hovedsak trøtte hoder, sier utviklingssjef og prosjektleder ved Norsk Tipping, Dag Grindal, til digi.

- Årsaken til at Norsk Tipping nylig gikk ut med feil utbetalingsprognose skyldtes i hovedsak trøtte hoder, sier utviklingssjef og prosjektleder ved Norsk Tipping, Dag Grindal, til digi.

Grindal, som er ansvarlig for moderniseringen av dataanlegget hos Norsk Tipping, forteller at de i forbindelse med den fatale prognoseberegningen hadde arbeidet vel 36 timer i strekk for å få anlegget i klart til bruk.

- Vi benyttet oss av to alternative grunnlag for begningen av prognosene. Først gjorde vi beregningen på det gamle anlegget. Så konverterte vi dataene for å sjekke mot det nye anlegget. Det var da anlegget spilte oss endel merkelige puss, forteller Grindal. På grunn av korte marginer og trøtte hoder, var det ingen som oppdaget feilen før det var for sent.

- Det merkelige var at selv om de enkelte premiene ikke stemte, så holdt økonomien for den samlete utbetalingen, fortsetter Grindal. Feilen ble rettet opp dagen etter. Det var ett enkelt produkt som ikke holdt mål.

Grindal understreker betydningen at det kalles premieprognose og at beløpene ikke nødvendigvis er de endelige. -Vi er nødt til å ha denne sikkerhetsmarginen fordi tidsmarginene er så små. Han legger til at Statskontrollen, som er et uavhengig organ, må sjekke at beløpene stemmer.

I følge Grindal foregår prognoseberegningen for fotballtippingen ved at man i en filstruktur lagrer alle mulige spillkombinasjoner. Etterhvert som spillernes rekker kommer inn, blir deres rekker lagt til de tilsvarende rekkene i filstrukturen, slik at man kan se hvor mange som har tippet hver eneste spillkombinasjon. Ved hjelp av en snerten algoritme kan man da raskt finne ut hvor mange det er som har 10, 11 og 12 rette. De andre spillene benytter tilsvarende metoder.

Grindal forteller at Norsk Tipping allerede i 1992, etter å ha skaffet den første generasjonen av online-systemer, innså at anlegget snart måtte fornyes.

- Det gamle anlegget, KontrollData Cyber 932, var fra slutten av 70-tallet. Kunnskapen og tilgangen på deler ble etterhvert begrenset. I tillegg manglet det fleksibilitet til å gjøre endringen, sier Grindal. - Derfor har vi byttet til IBM RS/6000.

Norsk Tipping kjører nå alle sine spill på dette anlegget.

- Det første vi kjørte på anlegget var Extra, da dét startet opp. Deretter kom Pengelotteriet og til slutt kjørte vi alle online-spillene våre, sier Grindal.

Moderniseringen av anlegget er ikke fullført riktig ennå, men med online-spillene er den største jobben gjort. Noe av det som gjenstår er å bytte ut frontend-maskinene, avslutter Grindal.

Til toppen