- Feilinformasjon fra Kopinor

Kopinor har feilinformert både kulturminister Turid Birkeland, statsministerens kontor og den norske WIPO-delegasjonen i Geneve, hevder Norsk Bibliotekforening.

Kopinor har feilinformert både kulturminister Turid Birkeland, statsministerens kontor og den norske WIPO-delegasjonen i Geneve, hevder Norsk Bibliotekforening.

- Vi oppfatter det som meget uheldig at Kopinor overfor statsministerens kontor og instanser i utlandet sprer feilinformasjon om Norges standpunkter, skrev Norsk Bibliotekforening (NBF) i et brevbrev til Kopinor i går.

NBF har sendt kopier av brevet til statsministerens kontor, kulturminister Turid Birkeland, den norske delegasjonen i Geneve, og samtlige medlemsorganisasjoner i Kopinor. Bakgrunnen for brevet er Kopinors utspill i forrige uke, da organisasjonen sa at Norges forslag til traktaten i Geneve kom helt overraskende på norske opphavsrettslige innehavere.

NBF har under Geneve-konferansen vært en av støttespillerne for det norske traktatforslaget. Etter dette forslaget vil nettsurfing falle utenfor kopiering i en opphavsrettslig sammenheng. Kopinor mente at dette forslaget ville skape usikkerhet om opphavsmennenes rettigheter til sine åndsverk.

- Dette er å snu situasjonen helt på hodet. Det er nettopp gjennom forslag av Norges type at en unngår forskjellig tolkning i de enkelte land ved at ordningen foreslås som en gjennomgående ordning over hele verden, skriver bibliotekforeningen.

I brevet fra NBF heter det videre at Danmark, Finland og Sverige allerede har markert klar støtte til Norges forslag. Biliotekforeningen viser også til at det er lagt fram lignende forslag fra delegasjoner som Australia, Israel, et tredvetalls afrikanske land og fra den latinamerikanske gruppen. Det er heller ikke riktig å hevde at Norge er på kollisjonskurs med EU, for det finnes også støtte for forslaget i flere av de nasjonale EU-delegasjonene, mener bibliotekforeningen.

- Kopinor har selvsagt rett til å fremme sine synspunkter. Det er imidlertid uheldig at det skjer på et slikt sviktende grunnlag som man her her har sett.

Kopinor på sin side, mener at det er bibliotekforeningen som mistolker deres utspill og at det norske utspillet vil svekke opphavsretten på Internett.

Til toppen