Feit på fiber

Terje Mikalsen (bildet) tjente fett på sin investering i Ciena som spesialiserte seg på bedre utnyttelse av optiske fibre. Nå har han dratt med seg kompanjongen Tharald Brøvik i et nytt fiberrikt prosjekt - Cidra.

Høsten 1995 betalte Terje Mikalsens selskap Mosvold Farsund 1 million dollar for 10 prosent av aksjene i det amerikanske selskapet Ciena. Ciena hadde utviklet en teknologi for bedre utnyttelse av kapasiteten i optiske fibre, men var den gangen helt i startfasen med en beskjeden stab på tre ansatte. Prisen per aksje var 1,4 dollar

Teknologien til Ciena, viste seg imidlertid å bli en formidabel suksess. Ved å splitte opp lys i forskjellige frekvenser (farger) utviklet Ciena et konsept som mer enn 16-doblet kapasiteten i eksisterende fiberoptiske kabler, og i dag brukes selskapets teknologi i mottaks- og sendeutstyr for optiske fibre verden over. Ciena er også notert på den amerikanske Nasdaq børsen, og i skrivende stund ligger aksjekursen på i overkant av 50 dollar, hvilket tilsvarer en avkastning på rundt 3.500 prosent på to år!

Mannen bak Ciena, David Hubert, har nå startet et nytt selskap, og også denne gangen er Mikalsen på laget. Gjennom investorselskapet Tekno Invest har han sammen med sin kompanjong, Tharald Brøvik satset 750.000 dollar i det nystartede selskapet.

I likhet med Ciena er Cidras teknologi knyttet til fiberoptikk. Cidra har imidlertid funnet en helt ny anvendelse av optiske fibre. Ved å plassere små sensorer i fiberen, påvirkes frekvensen på lyset når trykket rundt fiberen endres. Teknologiens anvendelsesområdet er i første rekke myntet mot offshore-industrien, der fibrene skal kunne brukes til å måle trykket i oljebrønner. Fibrene kan også legges ned på havbunnen for å motta signaler under seismiske undersøkelser.

Ifølge Åsmund Sløgedal i Mosvold Farsund er verdensmarkedet for denne type måleutstyr på "flere milliarder kroner", og alt ligger til rette for at Cidras teknologi vil bli en attraktiv vare.

- Det fiberoptiske måleutstyret tåler temperaturer opp mot 500-600 grader, mens måleutstyret som brukes i dag bare kan klare rundt 170, sier Sløgedal som likevel ikke tør håpe på like stor suksess om i Ciena.

- Potensialet er stort. Å håpe på samme avkastning som i Ciena er kanskje vel optimistisk, sier han

Til toppen