Felles Ajax for PC-er og mobiltelefoner

Et seminar på høyt nivå tror det er unødvendig med egen Ajax-utgave for mobil.

Felles Ajax for PC-er og mobiltelefoner

Et seminar på høyt nivå tror det er unødvendig med egen Ajax-utgave for mobil.

Fredag stilte Microsoft sine lokaler i Mountain View i California til disposisjon for et Ajax-seminar på høyt nivå. Seminaret var sponset av OpenAjax Alliance og W3C. Blant deltakerne var ledere fra Google, IBM, Microsoft og Sun.

Seminaret var ikke åpent for pressen. Blant problemstillingene var hva som må gjøres for å tilrettelegge Ajax-verktøyene med tanke på mobile klienter. OpenAjax Alliance har dannet en egen gruppe for å avklare dette.

Konklusjonen på seminaret, ifølge Infoworld, ser ut til å være at det er mest hensiktsmessig å satse på en felles Ajax-utgave for PC-er og mobile klienter.

Bakgrunnen er dels at mobiltelefoner er i ferd med å få så stor ytelse at de kan håndtere skripter noenlunde like raskt som PC-er, dels at praktiske plattformer for å tilpasse vanlige nettsteder til mobiltelefoner er i ferd med å dukke opp. Her vises til blant annet WebKit, Mozilla, Opera og Windows Mobile.

Man tenker seg en gradvis utvikling. I et første stadium vil man lykkes i å få mobiltelefoner til å håndtere avanserte nettsteder funksjonelt, om ikke optimalt. I et neste stadium ventes webutviklere å justere nettstedene slik at de passer stadig bedre for mobile brukere.

    Les også:

Til toppen