Felles angrep mot helsesektoren

WM-data og Fujitsu Siemens skal samarbeide for å kapre flere datarom, særlig i helsesektoren.

WM-data og Fujitsu Siemens skal samarbeide for å kapre flere datarom, særlig i helsesektoren.

Den norske avdelingen av Fujitsu Siemens og WM-data kunngjorde i går en ny partnerskapsavtale. Avtalen gjelder spesielt konsulentavdelingen WM-data Infra Solutions, som skal bidra med nødvendig tilleggskompetanse for å selge flere av Fujitsu Siemens' servere, lagringssystemer og annet dataromutstyr. Samarbeidet gjelder også spesielle løsninger innen mobilitet, sikkerhet og kommunikasjon.

– Infra Solutions består av 68 medarbeidere, forklarer administrerende direktør Tor Malmo i WM-data. – 80 prosent er konsulenter, mens 80 prosent av omsetningen i selskapet gjelder maskinvare.

Modellen for den norske avtalen er en tilsvarende avtale inngått i Sverige mellom de lokale avdelingene av WM-data og Fujitsu Siemens. Ingen av avtalene innebærer noen form for eksklusivitet.

– Hewlett-Packard står i dag for en stor andel av vår produktportefølje, sier Malmo. – Compaq og HP var lenge våre største partnere, når de har slått seg sammen og blitt vår suverent største partner på maskinsiden, føler vi et stort behov for å skape mer balanse.

HP har på sin side et forhold til WM-datas konkurrent Ementor, for balansens skyld.

WM-data Infra Solutions har også Sun og IBM på produktsiden. Malmo avviser at noen av disse skal fases ut som følge av avtalen med Fujitsu Siemens.

Administrerende direktør Vidar Berg i Fujitsu Siemens Norge ser på avtalen som et viktig skritt for å bygge opp selskapet mot bedriftsmarkedet.

Både Berg og Malmo betoner sykehus spesielt og helsesektor generelt som viktig målgruppe. Partene har flere sykehus som felles kunder allerede.

– Vi er spesielt tunge innen sykehus, der vi konstruerer og implementerer katastrofeløsninger, poengterer Malmo.

Til toppen