Felles bokpubliserer mot web, CD og papir

FrameMaker 6.0 er en helhetlig løsning for å publisere lange og innholdsrike dokumenter samtidig mot web, CD-ROM og papir.

FrameMaker 6.0 er en helhetlig løsning for å publisere lange og innholdsrike dokumenter samtidig mot web, CD-ROM og papir.

Verktøyet håndterer xml, html og pdf og er spesielt egnet for håndbøker, læremidler og oppslagsverk. Egenskapene er utvidet gjennom integrasjon mot andre verktøy. Det gjelder ikke bare typiske Adobe-verktøy som Acrobat Distiller og web-publisereren GoLive. FrameMaker 6.0 er også buntet og integrert med applikasjonen WebWorks Publisher fra Quadralay . Dette er et hjelpemiddel for å benytte CSS (Cascading Style Sheets eller overlappende stilsett) og XSL (Extensible Stylesheet Language) for å styre utseendet til dokumenter formatert i html, Dynamic HTML og xml.

Et eget tillegg utvider publiseringen til også å omfatte SGML-formatet.

Blant hjelpemidlene som forenkler arbeidet med å produsere og redigere lange dokumenter kan nevnes: Felles stavesjekk og søk/erstatt for en hel bok; funksjoner for kryssreferanser, reformatering på grunnlag av stiler, automatisk oppdatering og renummerering av overskrifter, kapitler, illustrasjoner og fotnoter; automatisk generering av innholdsfortegnelser og stikkordregistre.

Den spesielle leseren FrameViewer oppgraderes til 6.0 parallelt med FrameMaker. Den er spesielt nyttig når et standard FrameMaker-dokument skal leses direkte, for eksempel fra en CD-ROM. Alle kryssreferanser, indekser og innholdsfortegnelser framstår som klikkbare pekere.

FrameMaker 6.0 tilbys samtidig til Windows, Mac og Unix. Filformatet er felles for alle plattformene, og det skal ikke være problematisk å samarbeide om et felles dokument selv om man arbeider mot ulike operativsystemer.

Spesielle behov kan ordnes ved å skreddersy FrameMaker fra et åpent og plattformuavhengig programmeringsgrensesnitt.

Adobe viser til flere tilfeller der brukere har oppnådd store besparelser gjennom FrameMaker: Cisco regner med å ha spart 50 millioner dollar det siste året. Selskapet bruker FrameMaker til å publisere rundt 250 tekniske håndbøker i året, på til sammen om lag 11.000 sider. PC-avdelingen hos IBM (Personal Systems Group) brukte FrameMaker til å automatisere produksjonen av sine globale produktkataloger. Produksjonstiden regnes nå i timer i stedet for uker.

Hos utdanningsforlaget Simon & Schuster brukes FrameMaker til å rasjonalisere produksjonen av en rekke ulike typer læremidler, fra tradisjonelle lærebøker til CD-ROM.

Fra Adobes nettsted kan 150 avanserte stilmaler lastes ned gratis. De er beregnet på mange ulike formål som nettsteder, tekniske håndbøker og kokebøker.

Ifølge Adobe er FrameMaker 6.0 for Windows 98 og Windows NT 4.0, Macintosh 8.5, 8.6 eller 9.x og Unix planlagt leveringsklare i april. Engelskspråklig FrameMaker 6.0 for Mac eller Windows vil koste omkring 7.450 kroner, mens Unix-utgaven vil komme på rundt 12.400 kroner. FrameMaker 6.0 med SGML vil prises til rundt 13.500 kroner for alle plattformer. Engelsk versjon av FrameViewer vil koste omtrent 460 kroner.

Les mer om verktøyene fra Adobe:


Adobe oppgraderer sitt mest framgangsrike produkt
Adobe med rekordresultat
Adobe vil ta kverken på Macromedia Flash
FrameMaker for Linux i beta

Til toppen