Felles datanett fra Song for Grenlandskommunene

180 kommunale lokaler skal knyttes sammen i ett nettverk.

180 kommunale lokaler skal knyttes sammen i ett nettverk.

Song Networks skal levere et felles datanettverk til kommunene Porsgrunn, Skien og Bamble. Avtalen har en varighet på fire år, med rett til ett års forlengelse, og en verdi på over 15-17 millioner kroner i fireårsperioden.

De tre kommunenes sammenknyttede administrasjonssentra får 100 Mb/s samband mellom kommunene og felles internettaksess. Hastigheten fra det enkelte lokalet er fra 2 Mb/s og oppover. Båndbredden tar høyde for fremtidige behov og utvikling av teknisk infrastruktur med blant annet fibertilknytning til en rekke skoler.

Utbyggingsprosjektet er blant annet støttet av Høykom, Forskningsrådets program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon, som har gått inn med midler for å bedre infrastrukturen til og datatilbudet på skolene. Disse har i tillegg egne elevnett, som går utenom kommunens felles løsninger.

Porsgrunn, Bamble og Skien har lang tradisjon på interkommunalt samarbeid og velger like løsninger der det er mulig.

Avtalen med kommunene ble vunnet i skarp konkurranse med fem andre aktører.

Til toppen