Felles DVD-format på nytt strandet

Tiden har trolig løpt fra aktørene som ønsker en felles, framtidig teknologi for optisk lagring.

En forent format for neste-generasjon DVD-teknologi ser ut til å ha blitt umulig etter at gruppene ledet av Sony og Toshiba skal ha mislykkes i å forhandle fram til en avtale om et standard format. Dette sier kilder til den respekterte, japanske avisen Yomiuri Shimbun.

Både gruppen som støtter Blu-ray Disc-formatet og gruppen som støtter HD DVD-formatet har i hele år uttrykt ønske om å unngå en formatkrig mellom de to formatene, men viljen til å gi opp hele eller deler av sitt eget format, har vært relativt liten.

Tiden er nå i ferd med å renne ut for et felles format. Produktene basert på de konkurrerende formatene skal for fullt komme på markedet rundt årsskiftet 2005/2006.

Yoshihide Fujii, Toshibas daglige leder, har ifølge Yomiuri Shimbun sagt at slutten av august er tidsfristen for å enes om et forent format.

Faren for grupperingene når forbrukerne må velge mellom to formater, er at de ikke vet hvilket de skal velge og dermed lar være å kjøpe noen av dem. Dette betyr langsommere utbredelse, lavere salg og langvarige tap for selskapene, som trolig vil måtte senke prisene betydelig før forbrukerne tar sjansen på et valg - som til syvende og sist kan vise seg ikke å være det riktige.

Likevel, hvis Sonys PlayStation 3, som skal ha en Blu-ray Disc-spiller innebygd, begynner å selge i så store mengder som det er forventet, kan Sony og Blu-ray Disc-leieren få et solid fortrinn framfor HD DVD, som støttes av blant annet DVD Forum. I tillegg ser det ut til at stadig flere av de amerikanske filmselskapene velger å satse på Blu-ray Disc som distribusjonsmedium for høyoppløst film.

Til toppen