Felles DVD-format på nytt strandet

Tiden har trolig løpt fra aktørene som ønsker en felles, framtidig teknologi for optisk lagring.

Tiden har trolig løpt fra aktørene som ønsker en felles, framtidig teknologi for optisk lagring.

En forent format for neste-generasjon DVD-teknologi ser ut til å ha blitt umulig etter at gruppene ledet av Sony og Toshiba skal ha mislykkes i å forhandle fram til en avtale om et standard format. Dette sier kilder til den respekterte, japanske avisen Yomiuri Shimbun.

Både gruppen som støtter Blu-ray Disc-formatet og gruppen som støtter HD DVD-formatet har i hele år uttrykt ønske om å unngå en formatkrig mellom de to formatene, men viljen til å gi opp hele eller deler av sitt eget format, har vært relativt liten.

Tiden er nå i ferd med å renne ut for et felles format. Produktene basert på de konkurrerende formatene skal for fullt komme på markedet rundt årsskiftet 2005/2006.

Yoshihide Fujii, Toshibas daglige leder, har ifølge Yomiuri Shimbun sagt at slutten av august er tidsfristen for å enes om et forent format.

Faren for grupperingene når forbrukerne må velge mellom to formater, er at de ikke vet hvilket de skal velge og dermed lar være å kjøpe noen av dem. Dette betyr langsommere utbredelse, lavere salg og langvarige tap for selskapene, som trolig vil måtte senke prisene betydelig før forbrukerne tar sjansen på et valg - som til syvende og sist kan vise seg ikke å være det riktige.

Likevel, hvis Sonys PlayStation 3, som skal ha en Blu-ray Disc-spiller innebygd, begynner å selge i så store mengder som det er forventet, kan Sony og Blu-ray Disc-leieren få et solid fortrinn framfor HD DVD, som støttes av blant annet DVD Forum. I tillegg ser det ut til at stadig flere av de amerikanske filmselskapene velger å satse på Blu-ray Disc som distribusjonsmedium for høyoppløst film.

Til toppen