Felles hjemmenett-pakker fra Microsoft og 3Com

Alliansens produkter skal gi hjem med flere PC-er en enkel mulighet til å kople dem sammen og la dem dele ressurser som skrivere og tilgang til Internett.

Alliansens produkter skal gi hjem med flere PC-er en enkel mulighet til å kople dem sammen og la dem dele ressurser som skrivere og tilgang til Internett.

Hjemmenettverk har hittil vært begrenset til spesielt interesserte. Alliansen mellom Microsoft og 3Com tilhører en pågående serie med utspill fra sentrale aktører, blant dem Intel og flere japanske konsumentgiganger. Det gjelder å tilby teknologi som gjør det både rimelig og enkelt å lage nettverk hjemme.

Forutsetningene er mange. Windows og andre aktuelle operativsystemer må endres slik at kravet til teknisk kunnskap minskes drastisk. Raskere tilkopling til Internett må alminneliggjøres - ingen ser for seg hjemmenettløsninger der fellesressursen for Internett-tilgang er et 56 kbps modem. Nye maskinvarekomponenter må lages for å utnytte det som allerede finnes av infrastruktur i hjemmene.

Et sentralt hensyn er at det ikke må kreves enda flere ledninger. Følgelig arbeides det med standarder for hjemmenett både på grunnlag av trådløse forbindelser, og ved bruk av ledninger som allerede finnes i hjemmene, det vil si de for henholdsvis strøm og telefon.

Markedsanalytikerne er svært optimistiske:

Dataquest vurderer det globale hjemmenettmarkedet til to milliarder dollar innen 2002. Ifølge In-Stat er markedet 230 millioner dollar i år, og vil mer enn dobles til 560 millioner i år 2000.

De første fellespakkene fra 3Com og Microsoft er varslet til høsten. Microsoft bidrar med en oppgradering av Windows 98 som gjør at hjemmenettløsningene konfigurerer seg selv. Da vil 3Coms maskinvare gjøre det mulig å kjøre hjemmenettet over telefonkablene.

Et annet Microsoft-bidrag kalles Internet Connection Sharing. Hensikten er å styre hjemmenettets Internett-tilgang gjennom en av nettets Windows 98-baserte PC-er. Antakelig vil vi høre mer om dette i slutten av neste uke, når nettleseren Internet Explorer lanseres i versjon 5.

Innen årsskiftet skal det komme en 3Com/Microsoft-pakke for trådløst hjemmenett, og en gang i år 2000 kommer det aller mest praktiske: datanettverk direkte over lysnettet.

Per Kristian Wang i 3Com Nordic sier til digi.no at det kun vil være snakk om kort tid mellom den amerikanske debuten til disse pakkene, og lanseringsdatoen i Norge. Han mener at med den høye PC-tettheten man allerede har her i landet, vil slike pakker være svært aktuelle.

3Com kunngjorde sitt hjemmenett-engasjement i januar og understreket satsningens strategiske betydning. Selskapet opprettet en egen forretningsenhet for hjemmenettverk, døpt Home Networking Business Unit, og kunngjorde at enheten ville tildeles varemerket HomeConnect. Her ble det blant annet understreket at lommemaskinene i Palm-serien har en helt naturlig plass innen et hjemmenett. Observatører betrakter følgelig den nye hjemmenett-alliansen med Microsoft som et varsel om at Palm-plattformen vil få et enklere forhold til Windows.

I fjor ble det etablert to brede bransjeallianser for å sørge for felles standarder innen ulike hjemmenett-teknologier: Home Radio Frequency Working Group (HomeRF eller HRFWG) i mars og Home Phoneline Networking Alliance (HomePNA) i juni (se pekere i høyre marg). 3Com var med på å stifte begge, mens Microsoft foreløpig bare er med i HomeRF.

Ole Tom Seierstad i Microsoft Norge sier til digi.no at dette har ingen betydning, fordi det bare gjenspeiler grensen for hvor langt Microsoft vil engasjere seg i maskinvare. Selskapets engasjement for en standard innen trådløst hjemmenett kan forklares ut fra Microsofts visjoner for Windows CE og Universal Plug and Play, for tilkopling og styring av all slags hjemmeutstyr.

Per Kristian Wang vil ikke si noe om overføringshastigheten i 3Com/Microsofts hjemmenettpakker. HomePNA kunngjorde i januar en standard for 1 Mbps. I en pressemelding samme måned kunngjorde 3Com og det amerikanske selskapet Epigram at de samarbeidet om telefonlinjebaserte hjemmenettverk med langt større hastighet, antydningsvis 10 Mbps. I likhet med 3Com er Epigram medstifter av HomePNA. Matsushita-konsernet (kjent blant annet for varemerket Panasonic) kunngjorde nylig at de ville investere i Epigram for å styrke sitt engasjement innen hjemmenett.

Noe prisnivå på hjemmenettpakkene fra 3Com og Microsoft er ennå ikke antydet.

Intel har varslet en HomePNA-kompatibel brikke i løpet av våren, priset til rundt 100 dollar. Brikken skal nedfelles i PC-er, og tilby nettverk over telefonkabler opptil 1 Mbps. Intel mener dette vil fungere fullt ut tilfredsstillende så lenge høyst tre PC-er er i bruk samtidig.

Til toppen