Felles ID-basert drift av Linux og Windows

Novell har utvidet sitt ID-baserte driftssystem for PC-er og servere til også å omfatte Linux.

Novell har utvidet sitt ID-baserte driftssystem for PC-er og servere til også å omfatte Linux.

Novell melder at versjon 6.5 av det ID-baserte driftssystemet ZENworks er utvidet til å håndtere også Linux-servere i heterogene nettverk der også Windows- og NetWare-servere kan inngå. Oppgraderingen er i samsvar med tidligere kunngjøringer og med Novells strategi for driftsverktøy for blandede miljøer.

    Les også:

Med oppgraderingen mener Novell at ZENworks er alene om å kunne tilby ett ID-basert og regeldrevet verktøy for å håndtere alle nettressurser – bærbare og stasjonære PC-er, servere, PDA-er, programvare og brukere – på tvers av ulike plattformer og steder, og med solid innebygget sikkerhet. Selskapet mener dette er spesielt viktig i en tid da organisasjoner finner det fordelaktig å prøve ut Linux.

Andre forbedringer gjelder håndtering av patcher, automatisert pakking av programvare for fordeling av applikasjoner gjennom store miljøer, enklere automatisert inventar, støtte til Windows Server 2003 og enklere rutiner for installering.

Den nye evnen til å håndtere Linux skyldes at ZENworks er utvidet med et produkt tidligere kjent som Ximian Red Carpet Enterprise. Under navnet ZENworks Linux Management brukes denne modulen til å drifte Linux-drevne servere og klienter, uavhengig av om de kjører under Red Hat eller Novells egen SUSE Linux.

Novell viser til en uavhengig test gjennomført av KeyLabs der ZENworks sammenliknes med tilsvarende driftspakker fra Microsoft, Altiris og LANDesk. KeyLabs melder at de har prøvd pakkene i realistiske scenarier, og at ZENworks kom best ut av sammenlikningen.

Oppgraderingen vil være tilgjengelig fra 28. juni til 130 dollar per bruker, ikke inkludert abonnementet for patch-håndteringen.

Til toppen