Felles kodegrunnlag for Microsofts forretningsapplikasjoner

Et felles kodegrunnlag for alle Microsofts forretningsapplikasjoner vil være klart innen utgangen av 2004.

Et felles kodegrunnlag for alle Microsofts forretningsapplikasjoner vil være klart innen utgangen av 2004.

Microsoft Business Solutions har ansvaret for å forene applikasjoner som Microsoft har fått rettigheter til gjennom oppkjøp av Great Plains, danske Navision og Solomon.

digi.no har tidligere referert Gartner dit hen at Microsoft vil tilby en forretningspakke – ERP for Enterprise Resource Planning – i 2005. Pakken er avhengig av et felles kodegrunnlag som forener alle eksisterende applikasjoner, og legger dem opp etter prinsippene for .Net.

Prosjektet som gjennomfører det felles kodegrunnlaget er døpt Project Green, og vil legge grunnen for Microsofts videreutvikling av alle slags forretningsapplikasjoner, skriver CRN. Project Green vil ha koden ferdig innen utgangen av 2004.

Det felles kodegrunnlaget for alle Microsofts forretningsapplikasjoner, medfører integrasjon mot en overbygning over .Net Framework, kalt Microsoft Business Framework. Dette vil i praksis bli en applikasjonstjener for Microsofts forretningsapplikasjoner, med egne utviklingsverktøy for både skreddersøm og tredjepartsapplikasjoner.

Microsoft har lovet å ha ferdig en tidlig utgave av Business Framework innen utgangen av året.

På kortere sikt regner man med et produkt kalt Microsoft Business Network allerede i juni. Dette produktet vil bygge på BizTalk, SQL Server og Exchange, og muliggjøre forretningssamarbeid og datautveksling over Internett, innenfor brukerapplikasjoner som Outlook og Office. Business Network vil tilbys som både tjeneste og som serverprogramvare, begge mot årsabonnement.

Til toppen