Felles målesystem innen fem måneder

Det ble enighet om opprettelsen av en arbeidsgruppe og mandat for denne på et møte mellom aktørene i nettbransjen torsdag. Innen juni skal man ha klart et felles målesystem for beøk på nettsteder.

Det ble enighet om opprettelsen av en arbeidsgruppe og mandat for denne på et møte mellom aktørene i nettbransjen torsdag. Innen juni skal man ha klart et felles målesystem for beøk på nettsteder.

På et fellesmøte initiert av NAL (Norske Avisers Landsforening), KDL (Kontor- og Datateknisk Landsforening), ANFO(Annonsørforbundet) og bDen norske Fagpresses Forening torsdag, ble det vedtatt et mandat for utarbeidelse av statistikk for innholdsleverandører på Internett.

Målet for møtet var å få vedtatt mandatet og opprette en styringsgruppe. Markedssjef i NAL, Helge Holbæk-Hanssen, fikk tilbakemelding på at "styringsgruppe" var et psykologisk uheldig ord. Derfor ble dette endret til arbeidsgruppe i mandatet.

Det blir i mandatet satt som mål at en innstilling skal være ferdig fra arbeidsgruppen om litt over en måned, og at det skal være enighet om en felles måling innen 1. juni i år.

Mandatet lyder som følger:

  • Arbeidsgruppen som utnevnes på fellesmøte for internettmålinger den 12.02.1998 gis mandat til å utarbeide en felles målestandard for Internett-utgaver.
  • Målsettingen for dette arbeidet må være at en felles og akseptert måling er på plass innen 01.06.1998. Inn under begrepet målestandard ligger utarbeidelse av definisjoner og valg av målemetode.
  • Arbeidsgruppen skal videre utarbeide en anbefaling til organisering av arbeidet, forslag til revisjon, samt utarbeide en modell for kostnadsdekning av målingene. Definisjoner og valg av målemetode skal danne grunnlaget for en konkret kravspesifikasjon. Når dette arbeidet foreligger skal arbeidsgruppen legge resultatet frem for et fellesmøte hvor innstillingen diskuteres. Innstillingen vil så bli sendt på en kort høringsrunde hos de involverte parter. Innstillingen skal foreligge innen 20.03.1998. Arbeidsgruppen tar konkret stilling til de aktuelle kommentarer som måtte komme på innstillingen.
  • Arbeidsgruppen vil bli oppløst på det tidspunkt hvor målingene er etablert og vil bli erstattet av en prosjektgruppe bestående av nettaktører.
Til toppen