Felles nettsted for lisensregler

Kontor og Datateknisk Landsforening (KDL) vil gjennom sitt programvareråd SIT (Secure-IT) og BSA (Business Software Alliance), opprette et felles nettsted for programvarebransjen med informasjon om lisensregler.

Kontor og Datateknisk Landsforening (KDL) vil gjennom sitt programvareråd SIT (Secure-IT) og BSA (Business Software Alliance), opprette et felles nettsted for programvarebransjen med informasjon om lisensregler.

- I løpet av kort tid ønsker vi å opprette en tjeneste med direkte pekere til alle programvareselskaper tilknyttet KDL. En slik tjeneste vil gjøre det lettere for forbrukeren å orientere seg om hvilke lisensregler som gjelder, sier Eilert Hanoa, formann i SIT i en pressemelding.

Det er helt tydelig at det er et behov for slik informasjon. - KDL mottar daglig telefoner fra folk som er usikre på lisensreglene, sier konsulent Fredrik Syversen. - Vi ønsker å organisere alle programvareselskapene i Norge for aktivt å jobbe mot bedre lisenshåndtering.

- Dette er vårt bidrag for å sikre at informasjon om lisensregler når norske programvarekunder.Ved å ha et nettsted å forholde seg til, vil det være enkelt for kunden å være oppdatert på lisensregler, og både kunden og leverandør slipper å komme opp i ubehageligheter, sier generalsekretær i KDL Per Morten Hoff.

SITs hjemmeside har eksistert i over et år og er godt besøkt. Web-sidene gir tips om alt fra hvordan man kan holde styr på sine lisenser til spørsmål knyttet til år 2000-problemet.

Ifølge Syversen er siktemålet at alle programvareselskapene i Norge skal være representert på nettstedet, og at lisensreglene dermed blir overholdt. Foreløpig er det ti selskaper som er representert.

Til toppen