Felles portal for alle offentlige tjenester

Snart kan du sende inn selvangivelsen, søke barnehageplass og klage på byggesaker via en felles offentlig portal.

Snart kan du sende inn selvangivelsen, søke barnehageplass og klage på byggesaker via en felles offentlig portal.

Nordmenn har brukt nettbanktjenester i flere år. Nå kommer endelig en løsning som samler alle offentlige tjenester i en felles portal. Her kan du betjene all kontakt med det offentlige, inkludert direkte kommunikasjon med hver enkelt saksbehandler.

Prosjektet eServicetorget har utviklet en løsning hvor bortimot alle offentlige tjenester er samlet på én portal. I stedet for at brukeren må gå inn på nettsidene til skatteetat, kommune, lånekasse og så videre, skal alle tjenestene tilbys fra ett og samme nettsted.

Filosofien er følgende: en enklere hverdag for kundene (innbyggere og næringsliv), og lavere kostnader for det offentlige.

Dette er ting som klinger godt i ørene til nybakt moderniseringsminister Morten Andreas Meyer (H). Rett før helgen var lederne i eServicetorget på besøk hos ministeren for å presentere prosjektet.

– Vår påstand er at det vil bli like naturlig å gå til eServicetorget for å få tjenestene fra det offentlige, som til nettbanken for banktjenestene, sier Hans Henrik Thune, prosjektleder i Numedalsutvikling.

I pilotprosjektet for eServicetorget i Numedal er det gitt én felles inngang til offentlige e-tjenester for innbyggere, næringsliv og fritidsbeboere i de tre kommunene i Numedalsregionen. (Se portalen her: Offentlig Servicetorg i Numedal.)

Målet er at samtlige kommuner og offentlige etater vil samle tjenestene sine på en felles portal innen kort tid.

– eServicetorget skal ikke ha ansvaret for tjenestene. Vi bare samler dem i en portal, sier Thune til digi.no.

En utfordring i prosjektet har vært å finne en løsning som gjør at den offentlige etaten kan vite at brukeren er den han gir seg ut for å være (elektronisk ID). eServiceprosjektet har valgt samme løsningen som nettbankene bruker, Bank ID.

Det betyr at vi får bruke nøyaktig samme system i den offentlige portalen som vi er vant med i nettbankene. Vi skal slippe å forholde oss til flere ulike nettsteder, og vi får nøye oss med ett brukernavn og ett passord.

    Les også:

eServicetorget er et pilotprosjekt finansiert av Høykom (Forskningsrådet), Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Buskerud fylkeskommune, samt de tre Numedalskommunene. Til sammen er det skutt inn 4,5 millioner kroner i prosjektet.

Det er ikke én enkelt bedrift som står bak løsningen, men en sammenslutning av flere selskaper og miljøer. Det gjelder blant andre Numedalsutvikling, Itum, NTNU, Invida, Norconsult og andre. Leverandører til prosjektet har vært tunge aktører som Tandberg og Agresso. Dersom sammenslutningen lykkes med å kommersialisere prosjektet, så vil alle aktørene nyte godt av det, blant annet som tjenesteleverandører.

Til toppen