Felles rammer for web-kurs

IBM, Lotus, Netscape, Novell og Sun har sagt de vil danne et konsortium for å fremme en felles opplæringsstruktur for fagfolk til Internett.

IBM, Lotus, Netscape, Novell og Sun har sagt de vil danne et konsortium for å fremme en felles opplæringsstruktur for fagfolk til Internett.

Talsmenn for de fem selskapene sier at målet med denne kunngjøringen er å få sagt fra at de akter å satse på et felles rammeverk for opplæring og sertifisering av Internett-folk. De har ennå ikke laget noe budsjett for tiltaket, og de vil vente til en gang neste år før de kommer med en formell lansering.

Andre selskaper oppfordres om å slutte seg til konsortiet. Det vanlige problemet – at Microsoft ikke er med – skal skyldes programvaregigantens motstand mot selve grunnidéen.

De foreløpige medlemmene i konsortiet sier at en tredje part skal få ansvaret for å administrere det koordinerte opplegget. Koordineringen skal utfylle, ikke erstatte kursene som leverandørene driver i dag.

Bakgrunnen for tiltaket er en undersøkelse i USA og Europa for å kartlegge hva som hindret selskaper fra å komme i gang med Inter- eller intranett. Der kom det fram medarbeiderne har ikke tilstrekkelige kvalifikasjoner. Eksisterende kursopplegg er for for komplekse og krever for mye tid, og opplegg fra ulike leverandører overlapper hverandre.

Til toppen