Felles regler skal hindre prisjuks

Forbrukerombudet innfører nå felles felles krav til markedsføring av tele og internett-tjenester.

Forbrukerombudet innfører nå felles felles krav til markedsføring av tele og internett-tjenester.

Markedsrådet har lenge forbudt ekom-tilbydere å operere med lokkepriser som er langt under det kundene faktisk må betale. Dette fordi gebyrer og faste kostnader i bindingstid kommer i tillegg.

Dette har vært spesielt utbredt for tilbydere av mobiltelefoner og abonnementer og internett-tilbydere.

På den inter­nasjo­nale for­bruker­dag­en i dag iverk­setter de nord­iske for­bruker­om­bud­ene en felles hold­ning til bruk av pris­opp­lys­ning­er og pris­sammen­ligning­er. Dette gjelder markeds­føring av ekom­tjenester som fast­telefoni, mobil­telefoni og inter­net­tilgang.

Framover forventes det at alle i ekombransjen markedsfører produktene sine i tråd med de nye fellesnordiske prinsippene.

- I året som kommer satser vi stort på å rydde opp i markedsføringen av ekomtjenester, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

De felles reglene vil gjøre det enklere for forbrukere å vurdere sitt eget behov blant det omfattende tilbudet av ekomtjenester i Norden.

Forbrukerombudet forteller at behovet for en fellesnordisk holdning har vokst fram fordi det i stor grad er et felles nordisk marked for ekomtjenester. Dessuten har Norge, Sverige, Danmark og Finland forholdsvis like regler og praksis når det gjelder markedsføringsspørsmål.

Brukt riktig kan prissammenligninger være en god kilde for forbrukerne til informasjon om prisforskjeller i et ellers uoversiktlig marked. Motsatt vil en uriktig bruk av prissammenligninger bidra til en tilsløring av markedet, og kan være et alvorlig hinder for en sunn utvikling av konkurransen, sier forbrukerombudet.

Les de nordiske kravene til markedsføring av ekomtjenester

Til toppen