Felles søksmål mot avlyttingen i USA

Flere titalls søksmål mot påstått ulovlig avlytting i kampen mot terror, samles til ett.

I våres ble det avslørt at president George W. Bush, under påskudd av ekstraordinære fullmakter i en krigssituasjon – altså kampen mot terror – hadde instruert den nasjonale sikkerhetstjenesten NSA til å foreta telefonavlytting uten å gå den sedvanlige veien om domstolene.

Avsløringen førte til et ramaskrik fra personvernhold, og til påstander fra regjeringshold om sabotasje av kampen for å verne om USAs frihet, livsstil og integritet.

Det er hittil registrert over 40 søksmål mot telefonselskaper, alle med påstand om ulovlig avlytting. De rettes mot telefonselskapene AT&T, Verizon, Bellsouth og deres datterselskaper.

Saken som er kommet lengst, er et søksmål mot AT&T. I juli nektet dommer Vaughn Walker å etterkomme en anmodning fra regjeringen om å avvise søksmålet fordi det kunne avsløre statshemmeligheter og sette krigen mot terror i fare. Walker begrunnet sin kjennelse med at saken har fått så bred omtale at det ikke er fare for å lekke statshemmeligheter.

I går vedtok et dommerpanel at saken mot AT&T skulle slås sammen med 16 andre søksmål. Vedtaket åpner for at ytterligere 26 søksmål kan komme inn under samme felles søksmål.

AT&Ts hovedargument for å forsvare seg er at avlyttingen ble gjennomført med myndighetenes eksplisitte tillatelse.

Felles telefonselskapene, er det med andre indirekte selve regjeringen og presidenten som eventuelt dømmes.

    Les også:

Til toppen