Fellesdata: Hvorfor det tar så lang tid

Hvorfor tar det så lang tid for EDB Fellesdata å få banksystemene på lufta igjen? digitoday.no har fått en forklaring av en sentralt plassert kilde.

Hvorfor tar det så lang tid for EDB Fellesdata å få banksystemene på lufta igjen? digitoday.no har fått en forklaring av en sentralt plassert kilde.

Hvorfor tar det så lang tid for EDB Fellesdata å få orden på sine datasystemer? Det er spørsmålet svært mange bankkunder og banker nok stiller seg i disse dager. For datasentralen strekker stadig fristen for når alt skal være tilbake til normalt igjen. Etter å ha skjøvet fristen gjentatte ganger, sier nå selskapet "mot slutten av uken". digitday.no har snakket med en sentralt, høyt plassert kilde i det norske bankmiljøet som forklarer skjematisk hvordan Fellesdata-systemene fungerer. Ut i fra hva han har lest i pressen, mener han det er lett å regne seg til at omtrent hva som har skjedd.


Her er bankekspertens forklaring:

De komplekse datasystemene som driver en bank består skjematisk sett av tre deler. Dataskapene med de slettede harddiskene er det driftssystemet som minibanker og bankfilialer er koblet til. Her lagres alle saldoer og bevegelser for alle konto.

Hver natt tas det en hovedbackup. Hvis driftssystemene feiler, må man først legge tilbake nattens backup. Så må man ta loggene over alle uttak og innskudd fra de såkalte mottakssystemene og kjøre alt om igjen mot backup-dataene. På denne måten får man rekonstruert og oppdatert driftssystemet og kan åpne for vanlig drift igjen.

- Årsaken til at EDB Fellesdata bruker så lang tid er at man sannsynligvis har slettet de 280 harddiskene sent på dagen. Da er det begynt å bli lenge siden nattens backup.

- Når alarmene begynte å gå, tok det trolig lang tid før man virkelig skjønte hva som hadde skjedd, sier kilden til digitoday.no. Kanskje ikke før ute på neste dag forstod man det fulle omfanget, tipper bankeksperten.

I mellomtiden hadde mange kunder tatt ut og satt inn penger, noe som forverret problemet og øket mengden transaksjoner som skulle kjøre om igjen.

- Hvert driftsdøgn siden havariet må kjøres tilbake som en egen prosess, for alle konto og Norges Bank skal avstemmes hver dag, forteller bankdriftseksperten.

Til toppen