Fellesdata skal sertifiseres for mySAP.com

Fellesdata vil bli ASP-leverandør ("application services provider") av den web-baserte utgaven av SAPs forretningssystem. Målgruppene er bank og finans.

Fellesdata vil bli ASP-leverandør ("application services provider") av den web-baserte utgaven av SAPs forretningssystem. Målgruppene er bank og finans.

Fellesdata skal etablere infrastruktur og levere driftstjenester som ikke nødvendigvis begrenses til drifting av applikasjoner. Ifølge divisjonsdirektør Ole Urdahl er det deretter et mål å sertifiseres som ASP-leverandør av mySAP.com.

For SAP betyr samarbeidet en ny mulighet til å nå bank- og finansmarkedet i Norge, der selskapet har størst tyngde innen olje og gass. Fellesdata drifter bransjenett for bokhandlere, helsesektoren i Midt-Norge og for olje-og gassvirksomheter. Også her ser antakelig SAP nye muligheter.

Fellesdata er til salgs, og en rekke store aktører har lagt inn bud. Se artikkelen Budrunde på Fellesdata i gang. Siden artikkelen ble offentliggjort 20. desember i fjor, har det etter det digi.no forstår, ikke vært noen utvikling i salget. En avklaring ventes i løpet av en måneds tid.

Til toppen