Fellesdata under hammeren for minimum 1,75 milliarder kroner

I løpet av de nærmeste dagene blir Fellesdatas videre skjebne beseglet. Finansavisen skriver i dag at EDB Business Partner er ute av bildet, men ifølge Bjørn Trondsen har EDB Business Partner lagt inn et nytt tilbud på Fellesdata.

I løpet av de nærmeste dagene blir Fellesdatas videre skjebne beseglet. Finansavisen skriver i dag at EDB Business Partner er ute av bildet, men ifølge Bjørn Trondsen har EDB Business Partner lagt inn et nytt tilbud på Fellesdata.

Trondsen bekrefter i en melding til Oslo Børs onsdag morgen at EDB Business Partner ASA har lagt inn et revidert tilbud på alle aksjene i Fellesdata AS.

Fellesdata AS har siden midten av november i fjor arbeidet med å innhente tilbud på overdragelse av aksjene i selskapet. Ifølge styret i selskapet har de nå mottatt tilbud som indikerer at verdien av alle aksjene utgjør i overkant av 1,75 milliarder kroner.

- Styret vil forhandle med tilbyderne med sikte på å nå frem til et endelig tilbud som kan anbefales overfor selskapets aksjonærer. En avklaring forventes å finne sted den 28. februar, opplyser Fellesdata i en børsmelding.

Sparebanken NOR eier omlag 33 prosent av Fellesdata - aksjer som ifølge bankens 1999-regnskap er bokført med en verdi på skarve 79 millioner kroner. Om Fellesdata skulle gå under hammeren for over 1,75 milliarder kroner, skulle det bety en realisert verdiøkning på aksjene på flere hundre millioner kroner for banken.

Andre store eiere (og kunder) i Fellesdata er Sparebank1-gruppen, Eika-gruppen, Handelsbanken og Vår Bank.

Finansavisen skriver i dag at Merkantildata og WM-data er favoritter til å få kjøpt Fellesdata, mens Tietoenator, EDB Business Partner og IBM skal være "ute av bildet".

Fellesdata er Norges siste frie datasentralen i Norge. Etter en serie oppkjøp tidligere på 90-tallet har Fellesdata vokst til omlag 720 ansatte og en kundeliste som omfatter en serie store banker og oljeselskaper. Datasentralen er derfor en svært attraktiv partner for mange IT-aktører.

Samtidig er salget av Fellesdata også en unik handel, for det finnes ikke flere store datasentraler igjen og det går ikke å bygge nye. Salget blir derfor siste tog for en rekke aktører som ønsker å sikre seg et langvarig og sikkert kundegrunnlag i Norge og Norden. Tidligere var Fellesdata et nødvendig spleiselag for mellom bankene, men bankene ser nå at de ikke trenger å eie sin leverandør. Ønsket er selvfølgelig også å sikre seg mest mulige kostnadseffektive løsninger.

I tillegg til Fellesdata er også Bankenes Betalingssentral frittstående, men denne eies av alle bankene og er neppe til salgs.

EDB Business Partner er for sin del den største eieren av datasentraler i Norge med Novit og Teamco som har store sentraler i Oslo, Bergen og Trondheim.

Til toppen