Fellesskap for lagring med åpen kildekode

En gruppe tungvektere har tatt et initiativ for lagringssystemer for bedrifter i åpen kildekode.

En gruppe tungvektere har tatt et initiativ for lagringssystemer for bedrifter i åpen kildekode.

Det ble i går kunngjort et stort anlagt initiativ for å utvikle lagringssystemer for bedrifter i åpen kildekode. Initiativet er døpt «Aperi» («åpne deg!» på latin), og omfatter flere av den internasjonale IT-bransjens tungvektere: Brocade, Cisco, Computer Associates, Engenio Information Technologies, Fujitsu, IBM, McDATA, Network Appliance og Sun.

Aperi skal gi kundene flere valgmuligheter når de skal implementere programvare for lagringsinfrastruktur med utgangspunkt i åpne standarder. Det skal utvikle en felles plattform for lagringsprogramvare som skal tilby kundene større fleksibilitet i driften av lagringsmiljøer. Plattformen skal gjelde alle slags lagringssystemer.

Stiftelseserklæringen kritiserer «tidligere initiativ innen lagringsbransjen» for bare å fokusere på å etablere standarder, og ikke utvikle en konkret åpen kildekode.

Dette er et spark til Storage Network Industry Association (SNIA), en bransjeforening som i flere år har arbeidet nettopp med å utarbeide åpne standarder for lagringssystemer. Dette arbeidet har i stor grad bidratt til at det er mulig å bygge lagringsnett med utstyr fra flere leverandører. I fjor høst begynte SNIA den avsluttende utprøvingen av en spesifikasjon for lagringsdrift, Storage Management Initiative Specification (SMI-S). Det er meningen å legge spesifikasjonen fram for et internasjonalt standardiseringsorgan når testingen er ferdig.

Flere Aperi-medlemmer, blant dem Brocade, Cisco, Computer Associates, IBM, McDATA, Network Appliance og Sun, er også medlemmer av SNIA. På den andre siden er Dell, EMC, HP, Hitachi, Intel, Microsoft, Oracle, Quantum, Seagate, StorageTec, Symantec og Veritas Software med i SNIA uten å delta i Aperi.

Noe av bakgrunnen for dette er at initiativtakerne til Aperi ikke informerte SNIA om hva de hadde fore før flere uker siden, selv om samtalene skal ha pågått i mange måneder. Aperi understreker at deres åpen kildekodeplattform vil bygge på arbeidet som er gjort i SNIA, og sier at alle i SNIA er velkomne i Aperi. Det nevnes spesielt at det Aperi gjør vil bygge på eksisterende åpne standarder for lagring, blant annet SMI-S.

Det hindrer ikke EMC fra å reagere negativt til initiativet. Til Enterprise Open Source Magazine sier EMC at de er «forundret» over at de ble kontaktet av IBM i forkant av kunngjøringen av Aperi, og at man i stedet velger å presentere et lagringskonsortium uten EMC.

– EMC er fullt ut med på behovet for åpne standarder, men vi setter et spørsmålstegn ved motivet til denne innsatsen som skjer i det skjulte i fravær av mange av lederne innen bransjen og uten å trekke inn SNIA, heter det videre.

I Aperis stiftelseserklæring heter det at partnerne – IBM og Sun nevnes spesielt – vil skjenke deler av sin lagringsteknologi til åpen kildekodefellesskapet. Den første Aperi-koden kan gjøres tilgjengelig en gang i 2006.

Til News-com sier analytiker Steve Berg i Punk, Ziegel & Co at EMC sannsynligvis vil slutte seg til Aperi på samme måte som de sluttet seg til SNIA etter først å ha uttrykt skepsis til organisasjonen. Berg tror også at Aperi vil slutte seg til SNIA, siden alle skjønner man trenger en felles standard.

Til toppen