Fem flate øre for nattsurf med Netcom

Forbrukerombudet nøyer seg med å observere NetComs Internett-tilbud, og mener at det så langt ikke er i strid med markedsføringsloven. NetCom lanserer mandag Internett til sine mobilkunder til en nattakst på fem øre, mens kveldsprisen blir på ti øre.

Forbrukerombudet nøyer seg med å observere NetComs Internett-tilbud, og mener at det så langt ikke er i strid med markedsføringsloven. NetCom lanserer mandag Internett til sine mobilkunder til en nattakst på fem øre, mens kveldsprisen blir på ti øre.

NetCom er nå klar med sitt bebudede Internett-tilbud. Mandag lanserer selskapet NetCom Internett, som er et Internett-tilbud som bare kan brukes av selskapets egne mobilkunder. Det billigste mobiltilbudet fra NetCom er "NetCom Fritid" og koster 600 kroner i abonnementsavgift per år i tillegg til en engangs tilknytningskostnad på 200 kroner.

NetCom deler døgnet i tre prisklasser, der nattaksten gjelder mellom midnatt og 06:00, dagtaksten gjelder fram til 18:00 og kveldstaksten de seks kveldstimene. Aksesstilbudet er som lignende tilbud i markedet uten abonnementsavgift, men koster 45 øre i startavgift.

Informasjonsdirektør i NetCom, Per Bjørkum, sier at tilbudet har selskapets eksisterende kunder som primærmålgruppe.

NetCom tror ikke selskapet vil tjene så veldig mye på dette tilbudet som er basert på fastnett-aksess, og selskapets argument for å etablere seg som ISP er å både skaffe seg erfaring og gi kundene et godt tilbud på Internett. Neste skritt er mobilt Internett, heter det i NetCom.

Det nye tilbudet følges med interesse av Forbrukerombudet, men så langt ser ombudet ikke på NetComs Internett som tilgift som rammes av markedsføringsloven.

- Utviklingen går i den retning at telefoni og Internett blir to sider av samme sak, sier kontorsjef i Forbrukerombudet, Magne A. Eek, til digi.no. Derfor kan det så langt se ut som om NetComs Internett-tilbud ikke rammes av markedsføringsloven om tilgift, som betyr at en kunde får en annen vare til en lavere pris i tillegg til hovedproduktet.

- Slik vi ser det nå fremstår tilbudet slik at det i utgangspunktet ikke er aktuelt med en nærmere granskning, sier Eek, men legger til at dette synet kan endres når en får se markedsføringen av Internett-produktet. Om Internettproduktet fremheves som en tilleggsytelse kan det være naturlig å se nærmere på saken.

- Om vi kunne tenke oss at Internett-tilbudet var helt gratis, ville dette kunne bli sett på som en tilleggstjeneste til hovedytelsen, og ville kunne rammes av markedsføringsloven. Vi ser også at det i Internett-markedet er fallende priser, noe som ikke gjør det unaturlig at NetCom legger seg under andre Internett-leverandører i pris.

For at en vare ikke skal sees på som tilgift, skal det høre naturlig sammen med hovedproduktet, og prises innenfor det som anses som naturlige prisvariasjoner.

- For tre år siden ville nok Internett kunne bli sett på som en mindre naturlig tilgift til et mobilprodukt enn i dag. Nå fortoner utviklingen seg slik at det å ha aksess til Internett og er det samme som å ha aksess til telefonnettet. Derfor vil vi prinsippielt sett kunne anse dette for å være så likeartet at vi ikke har noen innvendinger mot å tilby dette i en pakke.

Til toppen