– Fem ganger så mye skadevare i Bing

Den største konkurrenten fjerner langt mer, viser tysk undersøkelse.

– Fem ganger så mye skadevare i Bing
Både Bing og Google luker vekk mange søkeresultater som inneholder skadevare, men én av tjenestene gjør dette likevel langt bedre enn den andre. Bilde: AV-Test og digi.no

Den uavhengige, tyske testlaben AV-Test har i en løpet av en periode på 18 måneder gjennomført en studie, med det egentlige formål å bekrefte en mistanke om at ondsinnede aktivt forsøker å spre skadevare via nettstedene som vises blant de øverste søkeresultatene. Teorien har vist seg å stemme, skriver AV-Test i en rapport. De IT-kriminelle bruker blant annet kjente teknikker for søkemotoroptimalisering og stikkord knyttet til det aktuelle nyhetssaker for å oppnå dette.

Undersøkelsen har blitt gjennomført på tvers av en rekke ulike søketjenester. I den sammenheng har AV-Test også ført statistikk over i hvilket omfang hver enkelt søketjeneste faktisk peker til websider med skadevare. Dette forteller noe om hvor godt tjenestene er i stand til å filtrere vekk websider slike sider.

I tillegg til Google og Bing, har AV-Test også undersøkt tjenestene Yandex, Blekko, Faroo, Teoma og Baidu. I rapporten er bare tallene for Bing, Blekko, Google og Yandex lagt fram. Tallene viser at det til dels er store forskjeller på hvor godt tjenestene filtrerer vekk resultater som sprer skadevare.

Det klart største antallet tilfeller av skadevare, blant de fire nevnte, har AV-Test funnet hos Yandex. Der ble det funnet 3330 tilfeller av skadevare på de snaut 13,7 millioner sidene som ble testet.

AV-Test har analysert nesten 11 millioner søketreff fra både Bing og Google. 1285 av søketreffene som ble levert av Bing inneholdt skadevare, mens det tilsvarende antallet fra Google var 272.

I resultatene fra Blekko, som markedsføres som en spamfri søkemotor, fant AV-Test bare 203 tilfeller av skadevare. Men det ble bare testet drøyt tre millioner søketreff fra denne søkemotoren.

Blant disse fire tjenestene er det Yandex som hadde den høyeste andelen av skadevare, med omtrent 0,24 promille. Søkeresultatene fra Microsofts Bing-tjeneste viste at andelen omtrent halveres ved å bruke denne tjenesten i stedet for Yandex, til omtrent 0,12 promille.

Blekkos andel var på omtrent 0,07 promille, mens Google kommer klart best ut med omtrent 0,02 promille. Det må understrekes at disse tallene er avrundet. AV-Test skriver at det er omtrent fem ganger mer skadevare i resultatene til Bing enn i resultatene i Google.

Alle disse tallene høres likevel ganske lave ut. Men AV-Test skriver at når man vet at Google prosesser mellom to og tre milliarder søk hver dag, kan det likevel bety at selskapet henviser noen hundre tusen brukere hver dag til infiserte websider.

AV-Test, som også tester sikkerhetsverktøy, mener at det finnes gode og til dels gratis sikkerhetsverktøy til Windows som oppdager svært nær hundre prosent av skadevaren som spres. En oversikt over tester av slike verktøy finnes her.

    Les også:

Les mer om: