Fem giganter sammen mot Microsoft

IBM og Nokia er blant dem som vil være med på å kjempe ned Microsofts anke mot EUs monopoldom.

IBM og Nokia er blant dem som vil være med på å kjempe ned Microsofts anke mot EUs monopoldom.

Ifølge Wall Street Journal har IBM, Nokia, Oracle, RealNetworks og Red Hat gått sammen om å danne en ad hoc organisasjon som har søk om å bli part i saken på EU-kommisjonens side i Microsofts anke mot monopoldommen.

Organisasjonen kaller seg ECIS eller European Committee for Interoperable Standards. Den representeres av advokat Thomas Vinje som tidligere har vært talsperson til bransjeorganisasjonen Computer Communications and Industry Association i forbindelse med EUs monopolsak mot Microsoft.

Dersom ankeinstansen godkjenner søknaden fra ECIS, vil de fem IT-selskapene får innblikk i alle saksdokumenter, og anledning til å fremme egne argumenter i ankesaken. Det er ganske sikkert at søknaden vil bli innvilget.

Verken Sun eller Novell er med på utspillet. Årsaken er at de, etter å ha fått hundrevis av millioner dollar i forlikspenger fra Microsoft, har trukket seg fra den europeiske rettsstriden rundt Microsofts monopolvirksomhet.

IBM, Oracle, RealNetworks og Red Hat har nektet å kommentere ECIS overfor avisa, og Nokia har ikke latt seg kontakte.

Avisas kilde mener formålet med ECIS er å presse EU til en steilere holdning overfor Microsoft. De fem selskapene oppfattes som den store harde kjernen blant Microsofts konkurrenter, og representerer svært vidtrekkende interesser.

IBM er en viktig forkjemper for Linux, og forbereder et nytt stort angrep innen programvare på klientsiden. Nokia representerer Microsoft-motstanden innen mobiltelefoni og mobile klienter, Oracle er en hovedkonkurrent innen databaser og forretningssystemer, Red Hat lever av Linux, og RealNetworks er Microsofts største utfordrer innen multimedia og IP-kringkasting.

For å være part i saken på Microsofts side i ankeprosessen, har tre mindre europeiske selskaper meldt seg, blant dem nederlandske DMDsecure.com, i tillegg til to amerikanske bransjeorganisasjoner, Association for Competitive Technology og Computing Technology Industry Association.

Til toppen