Fem prosent av alle online-transaksjoner er svindel

Hele fem prosent av alle e-handelstransaksjoner er rene bedragerier, skal en tro en fersk undersøkelse CyberSource har utført blant IT-detaljister, banker og online-selskaper. Bruk av falsk identitet, stjålne kredittkort og kredittkortnummer-generatorer er de mest utbredte svindelmetodene.

Hele fem prosent av alle e-handelstransaksjoner er rene bedragerier, skal en tro en fersk undersøkelse CyberSource har utført blant IT-detaljister, banker og online-selskaper. Bruk av falsk identitet, stjålne kredittkort og kredittkortnummer-generatorer er de mest utbredte svindelmetodene.

Den såkalte CyberSource Fraud Research er basert på undersøkelser gjort blant 100 online-virksomheter som spenner fra IT-giganter som Compaq og Samsung til Imperial Bank, mothernature.com, beyond.com og planetoutdoors.com.

Respondentene i undersøkelsen ble tilfeldig valgt ut fra en av CyberSources kundebaser, og inneholder både virksomheter som er helt i startfasen hva innføringen av online-transaksjoner angår, og selskaper som er å regne blant verdens største e-detaljister. Små, mellomstore og store bedrifter med alt fra knappe 100 til godt over 10.000 transaksjoner er med i undersøkelsen, påstår CyberSource, som har intervjuet mellomledere, ledere og IT-personell i bedriftene om deres e-handelserfaringer.

Dette er noen av konklusjonene i undersøkelsen:

  • 75 prosent av de spurte betrakter online-svindel som et problem for e-handelsaktører. 62 prosent karakteriserer det som "et alvorlig problem".
  • I snitt anslår de spurte at omlag fem prosent av alle transaksjoner over deres systemer er "av bedragersk karakter". Anslagene spriker fra null prosent til over 25 prosent...
  • De mest vanlige svindelmetodene er ifølge respondentene stjålne kredittkort (28 prosent), bruk av falsk eller stjålet identitet (20 prosent) og såkalte kortgeneratorer (ti prosent). 35 prosent svarte "vet ikke" på hvilken svindelmetode som benyttes mest, mens syv prosent svarte "andre".
  • Bedriftene oppgir sviktende tillit fra kundene som sin største bekymring, fulgt av stjålne kredittkort, uautorisert tilgang og bruk av kundeinformasjon, samt hacking. Deltakerne i undersøkelsen uttrykker dessuten stor frustrasjon over mangelfull e-handelskontroll fra kredittkortselskapene og myndighetene. Det negative stempelet svindelforsøk kan påføre en online-merkevare, nevnes også som en stor bekymring.
  • 47 prosent av de spurte tror at en logo eller et ikon fra et ledende selskap på e-handelssikkerhet vil bidra til å øke kundenes tiltro til e-handel på den bestemte nettsiden.
  • 72 prosent av deltakerne i undersøkelsen mener at online-salget vil øke betydelig så fort kundenes skepsis mot nettsvindel avtar.
  • Interessen for og betydningen av e-svindel er spesielt stor nå når den lukrative julesesongen står for døra. Den gjennomsnittlige respondenten venter at online-omsetningen vil øke med vel 52 prosent denne jula sammenliknet med samme periode i fjor.
  • 59 prosent av de spurte var innforstått med hvem som har ansvaret når online-svindel skjer (e-butikken selv eller kortselskapet). 41 prosent svarte "vet ikke" eller feil. CyberSource konkluderer derfor med at utdannings- og informasjonstiltak må styrkes.

Her kan du se en slide-presentasjon av CyberSource-undersøkelsen.

Til toppen