Fem vekttall for shopping på nett

Mange tok sort belte i shopping før jul. NKS Fjernundervisning tilbyr en ny variant. I samarbeid med Universitetet i Lund, lanseres et fem vekttalls studium i e-handel.

Mange tok sort belte i shopping før jul. NKS Fjernundervisning tilbyr en ny variant. I samarbeid med Universitetet i Lund, lanseres et fem vekttalls studium i e-handel.

Kurset eCommerce & eBusiness er basert på at all aktivitet skjer via Internett. NKS Fjernundervisning hevder på sine nettsider at dette studiet gir oversikt over hele området elektronisk handel med blant annet fordypning innen "Internett shopping" og automatiserte forretningstransaksjoner.

Kurset gir fem vekttall, og kan innpasses som del av annen utdanning. Kurset kan også tas som et selvstendig kurs for økonomer og forretningsdrivende som ønsker å øke sine faglige kunnskaper innen elektronisk handel.

Det vil si bruken av datamaskiner, telekommunikasjon og andre deler av moderne informasjonsteknologi som brukes til gjennomføring av mer eller mindre helautomatiserte forretningstransaksjoner internt mellom bedrifter, mellom bedrifter og det offentlige og ikke minst mellom bedrifter og forbrukere.

Kurset gjennomføres som fjernundervisning via Internett. Aktiviteten skjer dels gjennom studier av læremateriellet, virtuelle forelesninger, individuelle og gruppevise oppgaver og diskusjoner. I tillegg jobbes det med faktisk lansering og utvikling av forretningskonsepter på Internett.

Det forutsettes at deltagerne på forhånd har kunnskaper tilsvarende Datakortet og er rimelig godt kjent med Microsofts Office pakke for kontorstøtteprogram. Deltakerne må også ha generelle kunnskaper om økonomi.

Studiet starter 20. januar, og hvert kurs vil vare i seks måneder. Mer informasjon finner du på NKS sine nettsider

Til toppen