Fenomenal første uke for digi:

digi: har nå vært på på lufta i tre uker, hvorav kun den siste som "offisiellt" lansert. I løpet av denne perioden har det vært 65.000 oppslag på sidene våre. 30.000 av dem kom den siste uken. Det er - i all beskjedenhet - fenomenalt bra. Alt tyder på at digi: har truffet et behov i data- og telebransjen.

digi: har nå vært på på lufta i tre uker, hvorav kun den siste som "offisiellt" lansert. I løpet av denne perioden har det vært 65.000 oppslag på sidene våre. 30.000 av dem kom den siste uken. Det er - i all beskjedenhet - fenomenalt bra. Alt tyder på at digi: har truffet et behov i data- og telebransjen.

Redaksjonen i digi:, pr idag bestående av fem skrivende journalister og redaktører, to designere og en selger, er ydmyke i forhold til den utrolig gode responsen vi har fått på denne nye tjenesten på Internett. Alle tilbakemeldinger vi har fått har vært positive, tildels overstrømmende.

digi: består i dag av to redaksjonelle produkter og et "støtteprodukt": De redaksjonelle produktene består av digi:data, som har mennesker som jobber i databransjen og -industrien, samt andre som har interesse av dette viktige næringssegmentets gjøren og laden, som målgruppe; og digi:tele, som fokuserer på profesjonelle innen teleindustrien og -bransjen.

Både digi:data og digi:tele utgis daglig, unntatt lørdag og søndag.

Tirsdag introduserer vi et nyttt produkt, digi:media, som tar en annen innfallsvinkel til stoffområdene igjen. digi:media vil fokusere på alle de som jobber på internett, men som ikke nødvendigvis er i data- eller teleindustrien. I digi:media vil du finne nyhetsstoff, strategiske betraktninger og annet om medieindustrien (aviser, radio og TV), reklamebransjen, forbrukerorienterte industrier og andre, med slagside mot hvem som gjør hva og hvorfor i forhold til elektroniske medier. digi:media vil foreløpig ha en ukentlig utgivelsesfrekvens.

Totalt sett utgjør dette digi: Som du ser blir summen av digi:-produktene som et komplett redaksjonelt produkt med seksjonering i forskjellige tematiske kategorier, i dette tilfelle data og tele. I løpet av uken vil vi gi digi: en egen nyhetsforside som reflekterer hva som rører seg i digi:data, digi:tele og digi:media. (Kanskje du allerede kommer dit dersom du følger linken til digi:-hjemmesiden nå?) Fremdeles vil hver enkelt "seksjon" imidlertid ha en egen forside, slik at du ikke trenger å bli oversvømmet med informasjon utenfor ditt interesseområde, dersom du ikke ønsker det.

De tre "seksjonene" henger også tett sammen i den forstand at det foregår en kontinuerlig og automatisk kobling mellom tematisk beslektede saker på tvers av seksjonsgrensene. En sak i digi: vil nesten alltid ha hektet på seg en liste over beslektede saker, slik at du får en kontinuerlig oppdatert sakshistorikk å forfølge om du skulle ønske det.

I bunn av alt dette ligger digi:org, et produkt vi ikke er så lite stolte av. I digi:org registrerer våre journalister og medarbeidere fortløpende informasjon om bransjens aktører, både folk og bedrifter. Bedrifts- og personprofiler som ligger inne i digi:org linkes automatisk til artikler som omhandler de samme i et av de redaksjonelle digi:-produktene. Og vice versa, selvfølgelig. Dersom vi skriver om en bedrift i digi:, og journalisten angir bedrift x blant "bedrifter omtalt i denne artikkelen", linkes bedrift xs post i digi:org automatisk inn i slutten av artikkelen.

I digi:org registrerer vi også fortløpende regnskapstallene til aktørene etter som de kommer inn. Dermed har du tilgjengelig en kontinuerlig oppdatert oversikt over hvem som -- fra regnskapsperiode til regnskapsperiode -- kan skilte med høyest vekst, beste resultater, beste marginer, eller andre varianter av vrengning og vridning på tallene. digi:org bærer kimen i seg til å bli en unik ressurs for å måle seg selv mot andre. Det vil den også bli etter at vi har fått noen uker eller måneder med jobbing på nakken.

Vi har som nevnt fått svært mange tilbakemeldinger i den uken vi har vært på lufta etter den 14 dager lange "beta-perioden". Vi er imidlertid fremdeles interessert i tilbakemeldinger, enten det er ros eller ris, tips om saker vi bør forfølge, ønske om innlegging av bedrifts- eller personprofiler i digi:org, eller meldinger om spesielle begivenheter for plassering under "hva skjer?".

Du kan sende en fellesmail til digi:-redaksjonen på digi@digi.no, eller direkte til undertegnede på paulus@digi.no.

Igjen takk for all hyggelig feedback, og for alle som har besøkt digi: Måtte du ha en riktig strålende, ny uke.

Pål Leveraas

Til toppen