Ferguson: - Lett å knekke kopibeskyttelse av digital video

Den nederlandske kryptografen Niels Ferguson sier til digitoday han kan knekke Intels HDCP beskyttelse av digital video. På grunn av Sklyarov-saken kan han ikke si hvordan.

Den nederlandske kryptografen Niels Ferguson sier til digitoday han kan knekke Intels HDCP beskyttelse av digital video. På grunn av Sklyarov-saken kan han ikke si hvordan.

HDCP står for High-bandwidth Digital Content Protection og er en kopibeskyttelse utviklet av Intel for å verne mot ulovlig kopiering av digital video over grensesnittet DVI (digital video interface). Spesifikasjoner og annen bakgrunnsinformasjon kan hentes fra nettstedet til Digital Content Protection LLC, selskapet som lisensierer ut teknologien.

Det er meningen å bruke teknologien i all slags utstyr for opptak, kopiering og visning av digital video, også distribusjonsenheter for "video on demand".

Den nederlandske kryptografen Niels Ferguson er internasjonalt kjent blant annet for sitt arbeid med krypteringsalgoritmen Twofish. Han har nylig offentliggjort, både på sitt nettsted og på sikkerhetskonferansen Hackers At Large 2001, at han har funnet fram til en metode for å knekke HDCP.

- Med fire vanlige PC-er og 50 HDCP-skjermer er det mulig for en erfaren IT-person å avdekke hovednøkkelen i HDCP i løpet av to uker, skriver han på nettstedet. - Hovednøkkelen lar deg avdekke alle andre nøkler i systemet. Da kan du dekryptere alt HDCP-beskyttet innhold. I tillegg kan du på egen hånd sette i gang legge HDCP inn i alle apparater du ønsker.

Til digitoday.no sier Ferguson at HDCP-systemet er i startfasen, og at det først neste år vil spres i større skala.

- Det jeg har oppdaget, er at det er en grunnleggende brist i HDCP. Hvis ikke denne bristen fikses nå, er følgen at alle produsenter av utstyr for DVI bruker enorme beløp på en kopibeskyttelse som er totalt verdiløs.

Et annet problem for Ferguson, er at han hindres av amerikansk lovgivning fra å publisere hvordan han mener HDCP kan knekkes.

- Sklyarov-affæren har gjort det klart at amerikanske myndigheter er villige til å arrestere utenlandske statsborgere for brudd på DMCA [Digital Millennium Copyright Act] selv om de påståtte bruddene ikke er skjedd på amerikansk jord, og selv om det ikke er påvist noen form for reell brudd på opphavsretten.

- Dette er et alvorlig brudd på min ytringsfrihet. Mitt yrke gjør at jeg reiser ofte til USA. Jeg kan ikke risikere å arresteres og fengsles for å ha publisert mine forskningsresultater.

Ferguson understreker at han ikke er truet av Intel, og at han ikke ble hindret i sin ferd hjem fra konferansen. Men så har han jo heller ikke avdekket hemmeligheten.

- Jeg frykter at EU kan komme til å vedta en DMCA-aktig lov. Det arbeides med regler som vil gjøre det lovstridig å besitte utstyr som kan knekke digital kopibeskyttelse, selv om hensikten med å bruke utstyret er å ta kopier til privat bruk, en rettighet som er nedfelt i all europeisk lovgivning om vern av opphavsrett, sier Ferguson til digtoday.no.

Til toppen