Ferieråd for PC-bruk

Her er kjørereglene fra Microsoft Norge om hvordan du kan kombinere ferieidyll med PC og mobilteknologi:

Her er kjørereglene fra Microsoft Norge om hvordan du kan kombinere ferieidyll med PC og mobilteknologi:

Skillet mellom jobb og fritid er i ferd med å viskes ut. Ferieidyllen kan raskt avbrytes av at en i familien må tilbake til kontoret for å ta seg av hastearbeid.

Med bærbar PC og mobilteknologi kan slike avbrudd forhindres. Arbeid kan raskt gjøres unna der du er på ferie. For at verktøyene ikke skal bli en fristelse som går ut over feriekvaliteten, er det en god idé å planlegge bruken, anbefaler Microsoft Norge.

Knut Morten Aasrud, toppsjef i Microsoft Norge, påpeker i en melding at man ved å sette klare grenser kan unngå at tilgjengeligheten går på bekostning av ferieidyllen.

- Med fornuftig bruk av teknologi kan viktige oppgaver løses raskt, slik at ferien kan forlenges eller nytes uten større avbrudd. På den måten får jeg ro til å feriere, sier Aasrud.

Microsoft-sjefen gir disse seks rådene for ferie-PC-en:

  1. Bruk fraværsassistenten slik at du selv setter premissene for din tilgjengelighet.
  2. Bestem deg for når i løpet av uken du vil være tilgjengelig for jobbformål.
  3. Bruk telefonsvareren aktivt - la gjerne jobbtelefoner gå via svareren. Be folk sende SMS om det absolutt ikke kan vente. Har du e-post på mobilen kan du sjekke hver dag - dette vil gi deg ro.
  4. Sett klare tidsrammer for jobbing i løpet av uken - og fortell det til familien!
  5. Løs kun de oppgavene som ikke kan løses av andre - og som ikke kan vente.
  6. Pakk vekk PC-en når den ikke er i bruk.

- Jeg ønsker at mine medarbeidere benytter ferien til å koble av, samle energi og slappe av sammen med gode venner og familie. Da blir man også en bedre medarbeider når man kommer tilbake på jobb, sier Aasrud.

Til toppen