Fersk rapport: Oslo kommune stilte for dårlige sikkerhetskrav til egne IT-systemer

Kan gi risiko for at det oppstår feil, at viktige funksjoner blir utsatt for sabotasje og for at sensitive opplysninger kommer på avveie, konkluderer kommunerevisjonen.

Fersk rapport: Oslo kommune stilte for dårlige sikkerhetskrav til egne IT-systemer
Kommunerevisjonen kritiserer Oslo kommunens anskaffelsespraksis i en fersk rapport, etter å ha funnet flere alvorlige sikkerhetssvakheter. Foto: Colourbox / Ints Vikmanis

I rapporten «Sikkerhetskrav i IKT-anskaffelser» har kommunerevisjonen undersøkt 15 IKT-anskaffelser i seks virksomheter i Oslo kommune (se faktaboks).