Fersk undersøkelse: Pandemien har bremset digitaliseringsfarten

Undersøkelsen IT i praksis er tydelig, offentlig sektor er ikke i rute til å nå målene i digitaliseringsstrategien. Pandemien og øremerkede midler får deler av skylda.

Fersk undersøkelse: Pandemien har bremset digitaliseringsfarten
Det har vært stille på offentlige kontorer det siste året. Det har digitaliseringen lidd under, viser en fersk undersøkelse. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Da offentlig sektor tok pulsen på egen digitalisering under digitaliseringskonferansen i juni, var dommen nådeløs.