Fersk veileder skulle gjøre bruk av skytjenester enklere. − Har skapt usikkerhet, sier Datatilsynet

Statens veileder skulle gi klarhet og praktiske råd om lovlig bruk av skytjenester etter Schrems II. Veilederen kom torsdag. Fredag melder Datatilsynet at den har «skapt noe usikkerhet».

Fersk veileder skulle gjøre bruk av skytjenester enklere. − Har skapt usikkerhet, sier Datatilsynet
− Vi er også opptatt av forenkling og å hjelpe virksomheter til å etterleve regelverket på en best mulig måte. Men det må skje innenfor dagens regler, som virksomhetene faktisk må forholde seg til, sier direktør i Datatilsynet, Line Coll. Foto: Ilja C. Hendel

Torsdag morgen publiserte Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) og Direktoratet for Forvaltning og økonomistyring (DFØ), offentlig sektors ferske veiledning for lovlig anskaffelse og bruk av skytjenester.