Ferskere IT-statistikker i vente

Næringslivet og IT-organisasjonene reagerer sterkt på Statistisk Sentralbyrås mangel på oppdaterte tall for IT-næringen. Men nå lover SSB bot og bedring.

Næringslivet og IT-organisasjonene reagerer sterkt på Statistisk Sentralbyrås mangel på oppdaterte tall for IT-næringen. Men nå lover SSB bot og bedring.

Seksjonssjef i Statistisk Sentralbyrå (SSB) Jan-Erik Lystad var nylig i et møte med ledelsen i SSB, Nærings- og Handelsdepartementet, Forskningsrådet, NHO, og de ulike IT-bransjeorganisasjonene. Flere av organisasjonene sto bak et brev til SSB med kritikk for dårlige IT-statistikker.

Det viktigste med møtet var at departementet og de ulike bransjeorganisasjonene la frem forslag til hvordan statistikken kunne utvikles videre. Nærings- og Handelsdepartementet og NHO står bak et forprosjekt hvor målet er å konkretisere brukerønskene. De skal ha skissert brukerbehov innen midten av januar.

- Ingenting er bestemt ennå, men alt tyder på at bedre og mer helhetlige IT-statistikker vil bli tilgjengelig. Bransjeforeningene har ofte statistikker for sine medlemsområder, men helheten og samordningen er SSBs område, sier Lystad til digi.no.

SSB må utvide staben; de bidrar med ett nytt årsverk til denne statistikken. Eksterne parter som Nærings- og Handelsdepartementet, NHO og Forskningsrådet er i utgangspunktet positive til å yte finansielle bidrag.

Lystad forteller også at det i januar skal opprettes et rådgivende utvalg i SSBs regi for IT-statistikk-planer. Her skal brukermiljøene også være representert. Samt departementet, bransjeorganisasjonene, Post- og Teletilsynet, og representanter fra forsknings- og utredningssiden.

IT-bransjen ønsker blant annet å få kartlagt sin virksonhet, få frem statistikk over de ulike deler av næringsområdet IT, lønnsomhet, utvikling, betydning som andel av norsk økonomi og sysselsetting.

Til toppen