Ferskinger får superlønn som konsulenter

Mange av siviløkonomene ender opp som konsulenter i IT-bransjen. Det gir klingende mynt.

Ferskinger får superlønn som konsulenter

Mange av siviløkonomene ender opp som konsulenter i IT-bransjen. Det gir klingende mynt.

Siviløkonomer fra Norges Handelshøyskole (NHH) er lønnsvinnerne og slår både siviløkonomene fra BI og sivilingeniørerene fra NTNU.

På to år har grunnlønnen steget med 20 prosent.

Det viser ferske tall fra Norges Handelshøyskole (NHH) som hvert år gjennomfører en undersøkelse om lønns- og arbeidsvilkår for nyutdannede siviløkonomer.

Arbeidsmarkedsundersøkelsen gjennomføres blant kandidater som uteksamineres om våren, og man spør om deres arbeidssituasjon mot slutten av det samme året. 191 kandidater ble kontaktet og 122 svarte på undersøkelsen.

En nyutdannet siviløkonom fra NHH kan nå tjene nærmere en halv million som helt ferske arbeidstakere. Med grunnlønn og tillegg av overtid, bonus og andre goder er snittlønnen til den ferske NHH-siviløkonomen 497.370 kroner.

Til sammenligning tjener siviløkonomer fra BI 439.463 kroner og sivilingeiører 379.734 kroner som begynnerlønn. Hos sivilingeniøreren er eventuelle bonus og resultatlønn innbakt i gjennomsnittelig grunnlønn. Øvrige tilleggsgoder som verdi av pensjonsordning og andre ytelser, beregnes ikke, ifølge Aftenposten.

Best betalt får dem som ender opp som konsulenter. Denne funksjonen er sterkt etterspurt i IT-bransjen.

Konsulentbransjen har hatt en lønnsvekst på cirka 30 prosent de to siste årene.

Til toppen