Fete, fornøyde programmerere

Amerikanske programmerere, som greier å beholde jobben først og fremst fordi det er mangel på IT-kompetent arbeidskraft i markedet, er blitt selvtilfredse og mindre produktive enn sine likemenn i resten av verden.

Amerikanske programmerere, som greier å beholde jobben først og fremst fordi det er mangel på IT-kompetent arbeidskraft i markedet, er blitt selvtilfredse og mindre produktive enn sine likemenn i resten av verden.

Undersøkelsen er gjennomført blant 16.000 IT-medarbeidere i 28 land, av Howard Rubin som er forsker ved Meta Group Inc. i Stamford. Ved å bruke en standard-måling for IT-produktivitet, konkluderer Rubin med at gjennomsnittlige amerikanske IT-selskaper leverer programvare halvparten så raskt som resten av verden, melder IDG.- En del av problemet er at mange amerikanske IT-medarbeidere er blitt "fete og fornøyde" og ikke trenger å anstrenge seg fordi lønningene er relativt solide, og risikoen for å bli sparket er lav, sier Rubin.

Programmeringsekspert Ed Yourdon mener produktivitetsfallet skyldes utbrenthet etter 70 timers arbeidsuker for å møte presset i markedet og levere IT-prosjekter fortere. - Programmererne er slitne, og vil ikke jobbe så hardt som de har gjort til nå, sier Yourdon som er sjef for analysefirmaet Cutter Consortium.

Fet, fornøyd programmerer som bare beholder jobben fordi markedet mangler arbeidskraft?


Ifølge Rubin er amerikanske programmerere ofte bedre betalt, og har mindre utdannelse og erfaring enn programmerere i andre land. En annen faktor er at amerikanske IT-medarbeidere mye oftere blir satt til å jobbe med år 2000-prosjekter.

IT-sjef Cathy Mattax mener europeere har en mer disiplinert og ingeniørstyrt tilnærmelse til programvareutvikling, og hun tror det er mulig å ta med seg noe av den filosofien til amerikanske selskaper.
Til toppen