Fete marginer i Polycom

Et drøyt halvår etter at Tandberg-konkurrenten Polycom startet med videokonferanseløsninger, hevder selskapet å ha inntatt plassen som markedsleder. Det skal de ha klart med bruttomarginer på opp mot 50 prosent.

Et drøyt halvår etter at Tandberg-konkurrenten Polycom startet med videokonferanseløsninger, hevder selskapet å ha inntatt plassen som markedsleder. Det skal de ha klart med bruttomarginer på opp mot 50 prosent.

Polycom som i Europa er kjent som Polyspan, hadde en omsetning i 1997 på 46,6 millioner dollar, i all hovedsak på telekonferanse-utstyr. I andre halvår omsatte selskapet for 44 millioner dollar, en dobling fra året før.

Den underliggende veksten i telekonferanse-utstyr har lenge vært på 30 prosent årlig. Med grunnlag i tallmateriale digi.no har fått fra finansdirektør Mike Kourey i Polycom har vi beregnet omsetningen og bruttomarginen på selskapets videokonferanse-utstyr.

I første kvartal solgte Polycom 1.350 enheter til i overkant av 4 millioner dollar. Bruttomarginen var trolig på 45 prosent.

I andre kvartal var omsetningen i antall enheter oppe i 4.051 og i dollar lå den trolig på 10 millioner. Bruttomarginen var steget til 49 prosent.

Kourey sier til digi.no at selskapets målsetting er bruttomarginer på 44-47 prosent og at man ligger over dette nivået nå. Han forteller også at markedsveksten i antall enheter i USA har ligget på 15 prosent årlig. Kourey mener omsetningen har ligget flatt i USA det siste året, men at prisfallet nå blir utliknet av omsetningsveksten.

Polycom har i all hovedsak tatt markedsandeler fra PictureTel, som tidligere var suveren markedsleder med en andel på 55 prosent.

Splittet opp på de ulike geografiske markedene er Polycoms omsetning (også tele- og data-konferanse) fordelt med 13 prosent i Europa, 7 prosent i Asia og Stillehavsområdet, 77 prosent i Canada og USA samt 3 prosent i resten av Amerika.

Til sammenlikning nevner vi at Tandberg ASA - basert på en dollarkurs på 7,5 - omsatte for 9,5 millioner dollar i første kvartal og 15,3 millioner dollar i andre kvartal. 74 prosent av Tandbergs omsetning var i andre kvartal fra Nord-Amerika.

Tallene er ikke direkte sammenliknbare, da Tandberg også selger systemløsninger knyttet til videokonferanseutstyr, som for eksempel utstyr for telemedisin og fjernundervisning.

Markedet for videokonferanseutstyr skiller seg også kraftig på størrelsen og prisen på løsningene. Polycom har i hovedsak solgt rimelige løsninger. Et annet element er at Polycom selger sitt utstyr uten skjerm.

Disse to faktorene bidrar til at omsetningstallene ikke er direkte sammenliknbare.

Til toppen