Fete tider for gründere i Silicon Valley

Ikke siden 2000 har gründerne i Silicon Valley fått så mye igjen for strevet.

Fete tider for gründere i Silicon Valley

Ikke siden 2000 har gründerne i Silicon Valley fått så mye igjen for strevet.

Silicon Valley er gründernes mekka. Her finansieres oppstartselskaper av ventureselskaper med fete lommebøker. Håpet er hver gang at akkurat denne investeringen skal gi en avkastning på ti ganger investert beløp.

Når et oppstartselskap henter inn sin første investering fra et ventureselskap må partene bli enige om hvor mye selskapet er verdt. Verdien før investeringen kalles «pre-money». Selskapets verdi etter at investorpengene står på kontoen kalles «post-money». Post-money er altså selskapets verdi pluss pengene som investoren investerer.

Venturebransjen følges tett og det føres statistikk for det meste. En ny rapport fra analyseselskapet VentureOne viser at oppstartsselskapenes pre-money verdivurdering nå har skutt i været igjen og er på sitt høyeste nivå siden siste kvartal i 2000, like før dotcom-boblen brast.

Medianverdien for oppstartsselskapenes pre-money var for årets første kvartal på 18,6 millioner dollar, 3 millioner over nivået i første kvartal i fjor.

Det er allikevel et stykke til den skyhøye verdien oppstartselskapene ble verdsatt til i 2000. Da var medianverdien på 23 millioner dollar.

VentureOne mener at noe av stigningen skyldes at det har blitt mer vanlig å selge oppstartsselskaper på et tidligere stadium fremfor å gå hele veien til en børsnotering.

Til toppen