Smittestopp

FHI er klaget inn for brudd på konkurranseregler: Kan vente seg heftig gebyr

Det stormer rundt smitteappen.

Folkehelseinstituttets nye app Smittestopp skal hjelpe myndighetene med smittesporing, men kan også brukes til å varsle brukeren om at han eller hun har vært i nærheten av noen som er smittet av koronaviruset.
Folkehelseinstituttets nye app Smittestopp skal hjelpe myndighetene med smittesporing, men kan også brukes til å varsle brukeren om at han eller hun har vært i nærheten av noen som er smittet av koronaviruset. (Illustrasjonsfoto: Kurt Lekanger)

Det stormer rundt smitteappen.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Smittestoppappen er nå klaget inn til Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) fordi Folkehelseinstituttet (FHI) ikke har hatt utviklingen ute på anbud. Totalbudsjettet for 2020 er på 45 millioner kroner, og FHI kan vente seg et heftig gebyr om klagen går igjennom.

Det er Kirill Miazine, Petter Reinholdtsen, Odin Hørthe Omdal, Kjetil T. Homme og Knut Ingvald Dietzel som har klaget inn FHI via den ideelle organisasjonen Norwegian UNIX user group (NUUG).

Mange kunne levert løsningen

Kirill Miazine er advokat med IT som spesialfelt. Foto: Foyentorkildsen.

«Klagerne har forståelse at situasjonen er ekstraordinær, men er av den oppfatning at situasjonen ikke er slik at anskaffelsen av app–en Smittestopp dermed kunne gjennomføres helt uten konkurranse.»

«Det er mange aktører som kunne ha konkurrert om løsningen, og man kunne få til løsningsalternativer som er bedre på arkitektur, personvern og sikkerhet.», heter det i klagen som er oversendt KOFA.

– FHI kan ikke bare tildele en kontrakt på 45 millioner kroner til hvem de vil uten å kjøre en konkurranse. De burde heller stimulert til økonomisk aktivitet i markedet i denne ekstraordinære situasjonen.  Å droppe hele anbudsprosessen er alvorlig, sier advokat Kirill Miazine til digi.no.

Gebyr til kommune

Senest i desember i fjor delte klagenemnda for offentlige anskaffelser ut et gebyr på 115 000 kroner til Ballangen kommune etter at de hadde foretatt en ulovlig anskaffelse av brøytetjenester.

Direktør Anneline Vingsgård i klagenemda for offentlige anskaffelser og klagenemndssekretariatet. Foto: Klagenemndssekretariatet

Gebyret var det sjette klagenemnda ila etter de fikk tilbake gebyrmyndigheten i januar 2017. 

Om klagen skulle gå igjennom, kan FHI vente seg et gebyr på opp mot 1,3 millioner kroner basert på utviklingskostnadene på ni millioner kroner. 

– På generelt grunnlag kan jeg si at dersom det foreligger en ulovlig direkte anskaffelse så kan innklagede, dersom lovens vilkår for dette er oppfylt, straffes med et gebyr på inntil 15 prosent av anskaffelsens verdi.

– Det finnes unntaksbestemmelser i forskriften som gjør at det i noen tilfeller er tillatt å anskaffe varer direkte fra en leverandør, sier direktør Anneline Vingsgård i KOFA til digi.no.

Les også

Simula tok kontakt med FHI

Appen er utviklet i sin helhet av det statlig eide innovasjonsselskapet Simula. 

Det var Simula som tok kontakt med FHI for å tilby sine tjenester. Utviklingsarbeidet har vært ledet av professor Olav Lysne og research–professor Ahmed Elmokashfi.

Appen kjøres på Azure fra Irland, og data lagres også der. Grunnen til regionen er valgt skyldes at det var der FHI fikk tak i nødvendig funksjonalitet og kapasitet.

Når nødvendig funksjonalitet kommer på plass i Microsofts datasentre i Norge, flyttes løsningen hit, har FHI opplyst til digi.no tidligere.

Tar klagen alvorlig

FHI sier til digi.no at de tar KOFA-klagen til etterretning, og at de har vurdert avtaleinngåelsen med Simula opp mot regelverket for offentlige anskaffelser.

Når KOFA ber dem om det, kommer FHI til å følge opp med nødvendig dokumentasjon.

– Det var i denne situasjonen behov for å handle raskt. Folkehelseinstituttet og Simula har over en lengre periode hatt dialog. Simula skisserte raskt hvordan de kunne bidra med kompetanse og leveranser i dette prosjektet.

– Omfang, leveranser og tilpasninger er blitt uformet underveis, under stort tidspress på grunn av pandemien og utbruddets art, sier fungerende  assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i FHI til digi.no. 

Les også

Kommentarer (7)

Kommentarer (7)
Til toppen