FHIs vaksineberegninger gjøres på Norges aller kraftigste datamaskiner

Instituttet har ingen regneressurser selv.

FHIs vaksineberegninger gjøres på Norges aller kraftigste datamaskiner
Norges kraftigste superdatamaskin, Betzy, er installert ved NTNU. Foto: Espen Ali Johansen/Sigma2

Folkehelseinstituttet (FHI) kommer stadig med noe prognoser for hvordan covid-19-pandemien ventes å utvikle seg i Norge, alt avhengig av blant annet nye virusmutasjoner og forventet tilgang på vaksiner. Dette er ikke noe forskerne ved FHI sitter og regner ut i Excel eller kalkulatoren i Windows. Det dreier seg om virkelig komplekse beregninger og simuleringer.