Fiber-oppkjøp svekker Lyses lønnsomhet

- Konkurransen mellom bredbånds­leverandørene tilspisser seg.

Fiber-oppkjøp svekker Lyses lønnsomhet

- Konkurransen mellom bredbånds­leverandørene tilspisser seg.

Energi- og telekom-selskapet Lyse la i dag frem regnskapstallene for første halvår 2009. På konsernnivå ble det overskudd på 349 millioner kroner, men tele-virksomheten trekker ned.

Driftsresultatet i Lyse Tele ble på minus 21 millioner kroner, mot 21 millioner kroner i pluss året før. Samtidig øker driftsinntektene med 104 millioner og ender på 441 millioner kroner.

Lyse Tele har det siste halve året styrket seg kraftig på fibermarkedet. Blant annet er Viken Fibernett kjøpt og selskapet har sikret seg 34 prosent eierandel i både Skagerak Fibernett og Ringerike og Hadeland bredbånd.

Legger til rette for vekst

Disse kjøpene blir i konsernets regnskap trukket frem som grunnen til forretningsområdets svekkede resultat:

- De er i en investeringsfase med negative resultater og kontaktstrøm. Oppkjøpene er gjennomført for å legge til rette for videre ekspansjon av televirksomheten.

Det er god etterspørsel etter teleprodukter i markedet, selv om konkurransen mellom tilbyderne av teletjenester er merkbart tilspisset, ifølge Lyse.

Lyse oppgir at de ved utgangen av juni 2009 har inngått avtale med 36 partnere i Norge og Danmark om leveranse av bredbåndstjenester.

Det var til sammen 141.000 aktive kunder på bredbåndsløsningen kalt Altibox ved utgangen av første halvår, mot 104.000 på samme tid i fjor.

    Les også:

Til toppen