Fiberoptikk billigere enn kopper i store lokalnett

En kostnadsanalyse gjennomført av Tolly Group tyder på at sentralisert fiberoptisk kabling gir rimeligere drift enn fiber til lokale rutere og kopper til klientene.

Analysen er gjennomført på oppdrag av utstyrsleverandøren 3M. Den er utgitt i form av en 40 siders rapport kalt Migrating to Fiber: The Case for Centralized LAN Cabling, som kan lastes ned gratis - men mot registrering - fra nettstedet til Tolly Group.

Fiberoptisk kabling oppfattes gjerne som dyrt. Det brukes følgelig helst i stamnett, mens segmentene ut til klientene realiseres i kopper som uskjermet tvunnet par-kabling (UTP for "unshielded twisted pair"). Dette krever tilleggsutstyr i form av lokale svitsjer og rutere i overgangen fra fiber til kopper. Ofte må slikt utstyr plasseres i rom med spesielle egenskaper, for eksempel kjølesystemer.

Rapporten peker på at det har vært et betydelig prisfall på fiberutstyr til datanettverk, særlig innen passive komponenter. Prisfallet gir en potensiell økonomisk gevinst for lokalnett ned til rundt 250 brukere, dersom man erstatter den distribuerte kablingsmodellen med fordeling på stamnett og lokale segmenter, med en sentralisert modell der alle koples direkte på det fiberoptiske stamnettet. Dette er mulig fordi fiberoptikk tillater langt større avstander enn kopper.

Besparelsen kommer dels ved at man slipper å investere i overgangsutstyr og egne rom for slikt, dels ved at det stadig økende behovet for båndbredde ikke fører til at fiberoptiske kabler må skiftes ut like ofte som kopper. Rapporten peker på at overgangen fra kopper og distribuert kabling til fiber og sentralisert kabling kan realiseres trinnvis. Ulempen ved at nettkort i klientene må erstattes, oppveies gjennom bedre produktivitet og mer effektive tjenester i nettet.

"Til listen over kjente fordeler med fiber, som høy båndbredde og immunitet mot elektrisk interferens, kan vi nå legge til betydelige kostnadsreduksjoner", heter det i rapporten.

Kostnadsreduksjonenen tallfestes til rundt 15 prosent.

Les mer om fiberoptikk:


Overfører to timers video på et halvt sekund
Fra gigabit til terabit
Nortel satser stort på optiske svitsjer
Lucent og NTT sammen om testsenter for Softswitch
Cisco kjøper fiberoptikk-selskap for 6,9 milliarder dollar
NETnet velger fiberoptisk fastlinje

Til toppen