Fiberoptikk for 13 milliarder

Det amerikanske telefonselskapet Frontier Corporation skal i samarbeid med Qwest Communications bygge ut et fiberoptisk nettverk som skal dekke hele USA. Prislappen på dette omfattende prosjektet er på hele to milliarder amerikanske dollar - omtrent 13 milliarder kroner.

Det amerikanske telefonselskapet Frontier Corporation skal i samarbeid med Qwest Communications bygge ut et fiberoptisk nettverk som skal dekke hele USA. Prislappen på dette omfattende prosjektet er på hele to milliarder amerikanske dollar - omtrent 13 milliarder kroner.

Frontier og Qwest har til nå selv investerer $500 millioner hver i prosjektet. Resten av pengene regner de å framskaffe i samarbeid med andre firmaer som ønsker å bli partnere i selskapet. Selskapet Lucent Technologies står bak leveringen av de fiberoptiske kablene.

Nettverket, som regnes ferdigutbygget i 1998, vil gi en kapasitet som er 40 ganger bedre en dagens system. Selv om nettverket ikke er ferdig før 1998, regner Frontier med at kundene deres allerede i 1997 vil få betydelige prisreduksjoner som en følge av utbyggingen. Til sammen vil telekommunikasjonsnettet spenne seg over nesten 100 byer

Qwest, et datterselskap av Anschutz, er et firma som spesialiserer seg på nettverkskonstruksjon. Anschutz' eier og styreforman er Philip Anschutz, den største eieren av Union Pacific, et transport-, datakommunikasjons- og logistikkselskap med over 65,000 ansatte i USA.

Til toppen